Τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο της απομακρυσμένης εργασίας, δόθηκε μεγάλη έμφαση  στη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και έτσι πολλές συνεντεύξεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Αυτό φάνηκε να μειώνει σημαντικά τα κόστη στη διαδικασία πρόσληψης, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις περιελάμβαναν ταξίδια και διαμονή, καθιστώντας τελικά τη διαδικασία πιο οικονομική. Η διαδικασία πρόσληψης στην πραγματικότητα συνεχώς αναδιαμορφώνεται και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη συνεχή τεχνολογική και ψηφιακή εξέλιξη. Οι περισσότερο εξελιγμένες τεχνολογικά προσαρμογές βρίσκονται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο για τις πιο πολλές επιχειρήσεις. Οι τάσεις όμως, που αναδύονται, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: απώτερος στόχος είναι η εμπειρία της πρόσληψης να γίνει σταδιακά πιο αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτικότερη και ταχύτερη, παρέχοντας ταυτόχρονα θετικά οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υποψηφίους. 

Σε γενικές γραμμές οι σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνουν:

● την ενσωμάτωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατ’ αρχάς έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια δεξαμενή ελάχιστων υποψηφίων μέσα από χιλιάδες αιτήσεις, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τον προκαταρκτικό έλεγχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση βιογραφικών σημειωμάτων και την αντιστοίχισή τους με τι θέσεις εργασίας ή για τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων υποψηφίων, αξιολογώντας τις αιτήσεις σε σχέση με τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την εταιρεία, όπως η εκπαίδευση ή η προϋπηρεσία. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν την αυτόματη ανάρτηση θέσεων εργασίας σε πολλαπλούς πίνακες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους με θεματολογία γύρω από ζητήματα καριέρας. Αντίστοιχα, τα chatbots και οι εικονικοί βοηθοί, γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να απαντούν σε ερωτήσεις των υποψηφίων, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας ή να προγραμματίζουν συνεντεύξεις, απαλλάσσοντας τους υπαλλήλους στο τμήμα διαχείρισης εργατικού δυναμικού από τις απαιτήσεις για άμεση ανταπόκριση. 

● τη χρήση της  επαυξημένης πραγματικότητας: Η τεχνολογία AR επιτρέπει στους υποψηφίους να βιώσουν μια εικονική περιήγηση στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας, να μάθουν για την εταιρική κουλτούρα και να αποκτήσουν μια καλύτερη αίσθηση του τι θα περιλαμβάνει η θέση εργασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της διαδικασίας συνέντευξης, επιτρέποντας εικονικές συνεντεύξεις που προσομοιώνουν την εμπειρία μιας προσωπικής συνέντευξης. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις εταιρείες που επιθυμούν να διευρύνουν τη δεξαμενή των υποψηφίων και να προσελκύσουν υποψηφίους από απομακρυσμένα μέρη ή να στελεχώσουν θέσεις εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε συγκεκριμένες δεξιότητες τόσο στις συμβατικές αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε ειδικά διαμορφωμένες  εικονικές αίθουσες.

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες τάσεις επιλέξει να υιοθετήσει η εκάστοτε εταιρεία, η πλήρης αυτοματοποίηση δεν αποτελεί μία ρεαλιστική προσδοκία. Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία πρόσληψης παραμένει καθοριστικής σημασίας για την τελική επιλογή.

Διάβασε ακόμα:

6 τρόποι για να πείτε όχι στον προϊστάμενό σας

Οι Mushroom Managers

Πώς οι διπλωματικές δεξιότητες ενισχύουν τα ηγετικά προσόντα