Ως ακαδημαϊκός κλάδος η «ψηφιακή χρηματοοικονομία» (“computational finance”) αναφέρεται μερικές φορές και ως “χρηματοοικονομική μηχανική”, “οικονομικά μαθηματικά”, “μαθηματικά χρηματοοικονομικά” ή “ποσοτική χρηματοοικονομική”. Η ψηφιακή χρηματοοικονομία χρησιμοποιεί ευρέως τα εργαλεία των μαθηματικών, της στατιστικής και της πληροφορικής για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στα οικονομικά. Οι ψηφιακές υπολογιστικές μέθοδοι και τα μαθηματικά πίσω από αυτές έχουν γίνει όντως αναπόσπαστο μέρος του εκπληκτικού  κόσμου της σύγχρονης χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

Το πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται η ψηφιακή χρηματοοικονομία χωρίζεται αδρά σε δύο μέρη, την πλευρά της πώλησης και την πλευρά της αγοράς. Η πλευρά της πώλησης αφορά τις συναλλαγές των επενδυτικών τραπεζών που δημιουργούν και εμπορεύονται μια μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των ανώτατων ορίων επιτοκίου, των κατώτατων ορίων και των ανταλλαγών. Μερικές φορές αυτές οι επενδυτικές τράπεζες απλώς αντιστοιχίζουν εντολές αγοράς με εντολές πώλησης, αλλά πολύ συχνά πουλούν προϊόντα που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει. Η πλευρά της αγοράς, από την άλλη, επενδύει χρήματα αγοράζοντας μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και τα περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρει η πλευρά της πώλησης.

Στους σπουδαστές της ψηφιακής χρηματοοικονομίας παρέχεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα προηγμένη γνώση των υπολογιστικών μεθόδων στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά, η οποία αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό κλάδο, κυρίως σε ομάδες «quant». Οι Quants (ποσοτικοί αναλυτές) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολύπλοκα μοντέλα και προσλαμβάνονται από τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, hedge funds, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και παρόχουςδεδομένων και χρηματοοικονομικού λογισμικού. Αυτοί οι σπουδαστές είναι κάτοχοι πτυχίου σχετικού γνωστικού αντικειμένου με έμφαση στην ψηφιακή ανάλυση, με καλές επιδόσεις στα μαθηματικά και στη στατιστική. Αυτά τα άτομα έχουν συνήθως ένα πανεπιστημιακό υπόβαθρο στα μαθηματικά, στη στατιστική, στη φυσική, στην επιστήμη των υπολογιστών, στη μηχανική και στα οικονομικά.

Οι σπουδαστές της ψηφιακής χρηματοοικονομίας αποκτούν προηγμένες δεξιότητες ποσοτικής ανάλυσης, μοντελοποίησης και προγραμματισμού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έρευνα των συναλλαγών, την προσαρμογή των νομικών ρυθμίσεων και τις αναλύσεις κινδύνου. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν έναν συνδυασμό γνώσεων στα χρηματοοικονομικά, στα μαθηματικά, στη στατιστική και στην πληροφορική.

Τα ποσοστά απορρόφησης στον εργασιακό χώρο αυτών των αποφοίτων φαίνεται να είναι εξαιρετική. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν ένα μείγμα δεξιοτήτων στα μαθηματικά, τη στατιστική, την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία των BigData, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την τεχνολογία blockchain, την επιστήμη των υπολογιστών και τα οικονομικά, υπολογιστικές τεχνικές και τεχνικές μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων όπως ομόλογα, τίτλοι, δάνεια, παράγωγα, δημιουργία καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με πολύπλοκες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι πλέον ιδιαίτερα περιζήτητες στον σύγχρονο χρηματοπιστωτικό κλάδο για μια επιτυχημένη καριέρα ενός πτυχιούχου ως ποσοτικού αναλυτή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών.

Οι διαθέτοντες μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με παράλληλο έντονο ενδιαφέρον για τον χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό κλάδο θα ευδοκιμήσουν πράγματι στη μαθηματική και ψηφιακή χρηματοοικονομία, έναν τομέα όπου αυτές οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα διασταυρώνονται. Αυτοί οι σύγχρονοι αναλυτές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα μαθηματικά, στη στατιστική, στις πιθανότητες και στη χρηματοοικονομική θεωρία για να αξιολογούν τις δυνάμεις της αγοράς με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.

Διάβασε ακόμα:

Ψηφιακές συναλλαγές και COVID-19

Οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβών των υπαλλήλων