Η πανδημία ανέδειξε έντονα τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Μέσω αυτής, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, να ενισχύσουν την παρουσία τους στον χώρο και να αναβαθμίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  Η τηλεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) δεν περιλαμβάνει μόνο την  υιοθέτηση της  ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, αλλά και την εκπαίδευση των υπαλλήλων στα σύγχρονα επιχειρησιακά πρότυπα με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Αποτελεί σημείο-κλειδί για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας. Η Ελλάδα γενικότερα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση στους διεθνείς δείκτες που αξιολογούν την ψηφιακή ωριμότητα των χωρών ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2020) ωστόσο, φαίνεται ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα επιλέγει πλέον τον ψηφιακό μετασχηματισμό σαν κεντρική στρατηγική ανάπτυξης. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από την επίλυση προβλημάτων με τα καλύτερα δυνατά τεχνικά μέσα. Στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην παροχή μιας νέας πελατοκεντρικής προσέγγισης. Αφορά το επιχειρείν και όχι την τεχνολογία αυτή καθαυτή. Μερικές από τις βασικές τεχνολογίες που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η ανάλυση δεδομένων, οι υπηρεσίες μεταφοράς cloud (τεχνολογία αποθήκευσης), η ρομποτική και αυτοματοποίηση, το διαδίκτυο των πραγμάτων (σύνδεση συσκευών με ενσωματωμένους αισθητήρες και εξοπλισμός διασύνδεσης για τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων), η τρισδιάστατη εκτύπωση, η τεχνητή  νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Η πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιλαμβάνει τρία στάδια: 

1. Ψηφιοποίηση (digitization): αφορά τη μετατροπή δεδομένων και διαδικασιών σε ψηφιακή μορφή π.χ. ψηφιοποίηση εγγράφων όπως τιμολόγια, αρχεία ή προϊόντα και χρήση αυτών για αποθήκευση ή μεταφορά . Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η σάρωση φωτογραφίας ή η μετατροπή μιας έντυπης αναφοράς σε pdf. Τα ίδια τα δεδομένα δεν αλλάζουν, κωδικοποιούνται απλώς σε ψηφιακή μορφή.

2. Ψηφιακοποίηση (digitalization): αφορά την ενίσχυση ή βελτίωση διαδικασιών αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιοποιημένα δεδομένα π.χ. η μεταφορά ενός αρχείου για κοινή χρήση και παράλληλη επεξεργασία σε περιβάλλον cloud. Βελτιώνει μια υπάρχουσα επιχειρηματική διαδικασία ή διαδικασίες χωρίς να τις αλλάζει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδιαρθρώνονται πολλοί τομείς της κοινωνικής ζωής γύρω από τις υποδομές ψηφιακής επικοινωνίας και μέσων.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός: αφορά την ανάλυση και αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων επίλυσης προβλημάτων π.χ. οι προτάσεις για ταινίες ή σειρές με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη σε συνδρομητική υπηρεσία streaming. Περιλαμβάνει ένα ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο που αξιοποιεί ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές διαδικασίες με έμφαση στους πελάτες (ανάγκες των πελατών, καινοτόμα νέα προϊόντα, ευκαιρίες αγοράς και προκλήσεις).

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψηφιοποιούμε τις πληροφορίες, ψηφιακοποιούμε τις διαδικασίες και τους ρόλους που συνθέτουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και μεταμορφώνουμε ψηφιακά (ψηφιακός μετασχηματισμός) την επιχείρηση και τη στρατηγική της. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβαίνει πλέον χωρίς καν να προλαβαίνουμε να τον αντιληφθούμε. Σχεδόν όλες μας οι δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί online και παράλληλα οι πελάτες και η καταναλωτική συμπεριφορά συνεχώς εξελίσσεται.

Διάβασε ακόμα:

Η καταλυτική δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον επιχειρηματικό κόσμο