• Γεωργία **********

    Πωλήτρια
    ΡΟΔΟΣ
    • Εστιατόρια / καφέ / bar, Πληροφορική, Πωλήσεις, Τουρισμός / ξενοδοχεία
    • Ενημερώθηκε 3 έτη πριν