• Χρήστος **********

    Μηχανικός σκαφών
    ΛΕΥΚΑΔΑ
    • Μεταφορές, Μηχανικοί, Ναυτιλιακά, Πωλήσεις, Τεχνικοί / συντηρητές
    • Ενημερώθηκε 3 έτη πριν