• Λαδόπουλος ********************

    Υπεύθυνος Προσωπικού Ξενοδόχουπάλληλος
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    • Μάρκετινγκ
    • Ενημερώθηκε 12 μήνες πριν