• Κωνσταντίνος ************************

    Ανεργος
    ΒΕΡΟΙΑ
    • Γραμματειακή υποστήριξη, Δημόσιες σχέσεις
    • Ενημερώθηκε 2 έτη πριν