Τα C-suite στελέχη

Τα C-suite στελέχη

C-suite στελέχη θεωρούνται τα άτομα με τις πιο σημαντικές θέσεις σε μια εταιρεία. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται επειδή οι επαγγελματικοί τίτλοι στο ανώτερο επίπεδο αρχίζουν συνήθως με το γράμμα C από την αγγλική λέξη Chief  (επικεφαλής). Η λέξη C-suite δεν είναι επίσημος όρος και συχνά χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από τον τίτλο που κατέχει κάποιος για να περιγράψει τα πιο ισχυρά πρόσωπα στην εταιρεία, τα οποία και είναι υπεύθυνα για την ηγεσία της επιχείρησης ή αντίστοιχα τμήματα. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται και οι όροι διοίκηση επιπέδου Γ (C-level management) ή στελέχη επιπέδου Γ (C-level executives). 

Σε αυτό το ανώτερο κλιμάκιο ανήκει ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) μιας εταιρείας ή οργανισμού, δηλαδή το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος σε μια εταιρεία που αποτελεί παραδοσιακά και το πρόσωπο αναφοράς, καθώς είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του οργανισμού στο σύνολό του. Οι αρμοδιότητες του CEO περιλαμβάνουν την εποπτεία της επιχείρησης στο σύνολό της και τη λήψη της τελικής απόφασης για οποιαδήποτε σχέδια, στρατηγικές ή έργα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναφέρονται άμεσα στο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο δύνανται και να προεδρεύουν.

Τα στελέχη του επιπέδου Γ χρειάζεται να διαθέτουν ηγετικές ικανότητες, επιχειρηματική εμπειρογνωμοσύνη, ικανότητες λήψης αποφάσεων, ευέλικτη νοοτροπία, κριτική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών και επίλυσης συγκρούσεων. Επειδή αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και χρειάζεται να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την επιχείρηση, έχουν συνήθως υψηλότερους μισθούς από τους άλλους υπαλλήλους. Υπάρχουν φυσικά διάφοροι τίτλοι θέσεων εργασίας C-suite και ο καθένας έχει το δικό του ρόλο στην επιχείρηση, όπως π.χ. ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO), ο Διευθυντής Πληροφορικής (CIO), ο Διευθυντής Μάρκετινγκ (CMO), ο Διευθυντής Λειτουργίας (COO), ο Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO), ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO) κ.ο.κ. 

Οι  ρόλοι, οι τίτλοι και οι αρμοδιότητες για τα ανώτερα στελέχη μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων. Κάθε στέλεχος C-suite χειρίζεται διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης, παρότι υπάρχουν ενίοτε επικαλύψεις μεταξύ των θέσεων. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συχνά έχουν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων επιπέδου Γ, ωστόσο εξακολουθούν να διαθέτουν ιεραρχία ηγεσίας/εξουσίας. Φυσικά, οι αρμοδιότητες των ατόμων της C-suite εξελίσσονται συνεχώς και έτσι τα ανώτερα στελέχη οφείλουν να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες για να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της θέσης τους, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Οι ανώτερες θέσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Προϋποθέτουν μεγάλη υπευθυνότητα και συχνά συνοδεύονται από έντονο άγχος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι εκτεταμένες και περιλαμβάνουν σωματικές ασθένειες, προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές ύπνου κ.ά. Η χρόνια κόπωση, η ευερεθιστότητα, η αυτοκριτική και η καχυποψία είναι μερικά από τα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν αυξημένη επιβάρυνση. Η απομάκρυνση ενός ανώτερου στελέχους λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης επηρεάζει αρνητικά το σύνολο της εταιρείας και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται χρόνια για να ανακάμψει μια εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο προληπτικές στρατηγικές για την υγεία και την εταιρική ευημερία είναι πολύ σημαντικές και κρίνονται απαραίτητες για όλες τις βαθμίδες εντός μιας επιχείρησης.

Διάβασε ακόμα:

Η παγκόσμια οικονομία και οι διεθνείς αγορές σε συνθήκες αβεβαιότητας

Πώς να διατηρήσετε τον αυτοέλεγχό σας σε μία σύγκρουση στον εργασιακό χώρο

Τα τέσσερα “Ι” της μετασχηματιστικής ηγεσίας

Επιχειρηματικότητα