Σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσμετρούν συνολικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Η αυξανόμενη δημοτικότητα και η μεγάλη επίδρασή τους έχει επηρεάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών/καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσεγγίσουν τους πελάτες τους, να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν πρέπει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Όντως, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον τακτικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες τους. Η πλειονότητα των επιτυχημένων επιχειρήσεων εφαρμόζει στρατηγικές που αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ουσιαστικό όχημα μάρκετινγκ, εκμεταλλευόμενες τη δημοτικότητα τους. Η «επιτυχία» για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είναι ουσιαστικά ένας «διαγωνισμός δημοτικότητας». Με την έννοια αυτή, υπερισχύει το άτομο ή η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη επιρροή στους φίλους/ακολούθους. Η ιδέα αυτή έχει υιοθετηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις με σκοπό την προσέλκυση ατόμων/κατανωλωτών ή καλύτερα ολόκληρων ομάδων, οι οποίες θα καταφέρουν να προωθήσουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με το δικό τους τρόπο, σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η επιτυχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόσημη με τους στόχους της διαφήμισης μιας επιχείρησης. Οι «κοινότητες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συνδεθούν με τους πελάτες τους με έναν εντυπωσιακό τρόπο και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν κατά νου, ότι όταν επιτρέπουν στους μελλοντικούς πελάτες να αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση, έχουν την ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Παρόλα αυτά, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και η αναλαμβανόμενη δέσμευση προς το κοινό, είναι τεράστια. Η ανάπτυξη αλλά και η πληθώρα των κοινωνικών δικτύων προσφέρουν μια τεράστια γκάμα εργαλείων προώθησης των επιχειρήσεων, σπάζοντας τα παραδοσιακά πρότυπα επικοινωνίας και καθιστώντας τη μεταφορά εμπορικών μηνυμάτων και διαφήμισης μια διαδικασία χαμηλού κόστους που καταφέρνει να φτάσει στον τελικό καταναλωτή άμεσα. Για παράδειγμα, τα περιοδικά και οι εφημερίδες «διανέμουν» ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στους καταναλωτές, ενώ οι διαφημιζόμενοι πληρώνουν για το προνόμιο αυτό, εισάγοντας τις διαφημίσεις τους στο περιεχόμενο των σελίδων τους. Αντίθετα, μια κοινοποίηση σε ένα blog, ένα «tweet» στο Twitter, ή ένα βίντεο στο YouTube, μπορεί να προσεγγίσει εκατομμύρια άτομα στη στιγμή. Για το λόγο αυτό, οι διαφημιζόμενοι δεν χρειάζεται να πληρώσουν στους εκδότες ή στους διανομείς τεράστια χρηματικά ποσά για να προβληθούν. Τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το Instagram και το Twitter.

Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων σκοπεύει να αυξήσει τη δραστηριότητα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο blogging. Τα προαναφερθέντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται κυρίως για business to business (B2B) επικοινωνία. Αυτό που κάνει τα κοινωνικά δίκτυα να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι τα εξελιγμένα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να διαμοιράζονται ψηφιακά αρχεία (π.χ. κείμενο, εικόνες και βίντεο) και τα εξελιγμένα εργαλεία για την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση των χρηστών/κατανωλωτών για διάφορους λόγους όπως είναι το εμπόριο, η εξυπηρέτηση πελατών, η έρευνα, η ανάπτυξη και οι δημόσιες σχέσεις.