Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι ένα από τα πολλά είδη ηγεσίας που συναντάται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας προωθήθηκε αρχικά από τον J. Downton το 1973 και τον J. Burns το 1978. Επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των άλλων και στην προώθηση της αλλαγής. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες παρακινούν και ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας απευθυνόμενοι σε ανώτερα ιδανικά και ηθικές αξίες. Προωθούν ένα ηθικό εργασιακό περιβάλλον με σαφείς αξίες, προτεραιότητες και πρότυπα, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, τη συνεργασία και την ανοιχτή επικοινωνία. Παρουσιάζουν στην ομάδα το μακροπρόθεσμο όραμα και τις προκλήσεις για την επίτευξή του. Ενισχύουν τις ατομικές δεξιότητες, διατηρούν ψηλά το ηθικό της ομάδας και προωθούν τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Διαθέτουν ευελιξία και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της συλλογικής συνείδησης για καλύτερη ενσωμάτωση. Το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας επικεντρώνεται στη διανοητική τόνωση των μελών, δίνει προσοχή στις επιδόσεις της ομάδας, επιτρέποντας στα μέλη να εκφράζουν τις απόψεις τους και να δίνουν ανατροφοδότηση. Παρακινεί στην ουσία τα μέλη της ομάδας να υπερβούν τα δικά τους συμφέροντα υπέρ του κοινού συμφέροντος.

Ένας μετασχηματιστικός λειτουργεί περισσότερο σαν διαμεσολαβητής, δεν παίρνει αποφάσεις, αλλά διευκολύνει μια σειρά από συζητήσεις μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Μοιάζει με τον καπετάνιο ενός πλοίου. Κοιτάζει τον ορίζοντα για καθοδήγηση και χαράζει την πορεία του, αλλά σπάνια απασχολείται με τις εντάσεις στο κατάστρωμα. Αυτού του είδους οι ηγέτες είναι ιδανικοί για ομάδες που διαθέτουν καλό ρυθμό εργασίας, αλλά χρειάζονται έμπνευση για να εξελιχθούν. Ωστόσο, η τάση τους να αναφέρονται σε ασαφείς έννοιες για να παρακινήσουν τους εργαζόμενους και η συνεχής εστίαση στο μέλλον, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το ποιοι είναι οι καθημερινοί στόχοι. Εφαρμόζεται ευρέως στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς διευκολύνει την προσαρμογή στην ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία. 

H φιλοσοφία της μετασχηματιστικής ηγεσίας συνοψίζεται στα λεγόμενα τέσσερα “Ι” :

1. Πνευματική διέγερση (Intellectual stimulation – IS): Ο ηγέτης δίνει έμφαση στις νέες εμπειρίες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενθαρρύνει την καινοτομία. 

2. Εξατομικευμένη συνεκτίμηση (Ιndividual consideration – IC): Ο ηγέτης χτίζει θετικές σχέσεις καθοδηγώντας τους εργαζόμενους να  κατανοήσουν τις δυνατότητες και την αξία τους. Δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου οι ατομικές διαφορές γίνονται σεβαστές. 

3. Εμπνευσμένη παρακίνηση (Inspirational motivation– IM):  Ο ηγέτης διαμορφώνει ένα όραμα για τον οργανισμό, την ομάδα και για τους εργαζόμενους, το οποίο μπορούν να μιμηθούν και να ενστερνιστούν.

4. Εξιδανικευμένη επιρροή (Idealized influence – II):  Ο ηγέτης μοντελοποιεί τις προσδοκώμενες ενέργειες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό τους. Παρέχει ένα σαφές όραμα και μια αίσθηση του ανήκειν.

Διάβασε ακόμα:

Διαφορές των φύλων ως προς τον τρόπο που εκφράζουν το συναίσθημά τους

Ιδιότητες ενός επιτυχημένου επιχειρηματία

Εργασιακή κουλτούρα βασισμένη στον φόβο