Όσο αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, τόσο περισσότερο συχνή είναι η συνεργασία ατόμων πολλαπλών γενεών. Για πρώτη φορά, βλέπουμε έως και πέντε γενιές να εργάζονται μαζί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον  στο οποίο συνυπάρχουν άτομα με διαφορετικό στυλ εργασίας,  επικοινωνίας, κινήτρων, προτιμήσεων, αντιλήψεων και προσωπικοτήτων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό μπορεί αναπόφευκτα να οδηγήσει σε προκλήσεις στην προσπάθεια κατανόησης και επικοινωνίας με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Παρά ταύτα, ένα εργατικό δυναμικό πολλαπλών γενεών δίνει στις εταιρείες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς η σύμπραξη νέων ατόμων που διακρίνονται για την τόλμη τους και όρεξη να μάθουν με άτομα που διαθέτουν ωριμότητα στην κρίση και εμπειρία χρόνων, μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα . 

Το σημερινό εργατικό δυναμικό πολλαπλών γενεών αποτελείται από τις ακόλουθες ομάδες:

• Γεννημένοι μεταξύ 1925 και 1945: Pre-Boomers, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως Σιωπηλή Γενιά ή Παραδοσιακοί

• Γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1965: Baby Boomers

• Γεννημένοι μεταξύ 1965 και 1976: Γενιά Χ 

• Γεννημένοι μεταξύ 1977 και 1994: Γενιά Υ, γνωστή και ως Millennials

Η αγορά εργασίας έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται μια νέα αναδυόμενη ομάδα νέων ταλέντων που ονομάζεται Generation Z (γνωστή ως “iGeneration”), η οποία γεννήθηκε από το 1995 και μετά. 

Τα πλεονεκτήματα ενός εργατικού δυναμικού πολλαπλών γενεών είναι σημαντικά. Οι νεότεροι άνθρωποι που μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της ψηφιακής επανάστασης έχουν μεγαλύτερη έκθεση στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία και, ως εκ τούτου, είναι πιο ανοιχτοί στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και των ευέλικτων τρόπων εργασίας. Οι ώριμοι επαγγελματίες, από την άλλη πλευρά, μπορούν να συνεισφέρουν μοιράζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία τους στον κλάδο και να βοηθήσουν στην υλοποίηση των ιδεών για την επίτευξη πρακτικών επιχειρηματικών στόχων. 

Με την ενθάρρυνση μιας τέτοιας ανοικτής συνεργασίας, οι ομάδες αποκτούν τη δυνατότητα να συνδημιουργούν πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τις εμπειρίες του παρελθόντος με τη νέα καινοτομία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Οι έμπειροι επαγγελματίες είναι εξαιρετικά πολύτιμοι για την επιχείρηση, καθώς έχουν αποκτήσει έναν τεράστιο πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Ειδικότερα, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νεότερων εργαζομένων, μοιραζόμενοι κρίσιμες γνώσεις και εμπειρίες που συνήθως απαιτούν χρόνια για να αποκτηθούν, όπως το να έχουν ισχυρή εμπορική αντίληψη και την ικανότητα να αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης επιχειρήσεων. 

Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη τάση “αντίστροφης καθοδήγησης”, που σημαίνει ότι οι ώριμοι εργαζόμενοι συνδυάζονται με νεότερους υπαλλήλους και καθοδηγούνται από αυτούς σε θέματα τεχνολογίας, κοινωνικών μέσων και σύγχρονων τάσεων.

Όσο περισσότερο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, τόσο περισσότερο μπορούν να κατανοήσουν και να μάθουν ο ένας από τις ιδέες, τις προοπτικές και τις ιδέες του άλλου. Οι εταιρείες που καλλιεργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον και αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την ύπαρξη ενός συνεργατικού εργατικού δυναμικού πολλών γενεών, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση τόσο νέων όσο και ώριμων ταλαντούχων υπαλλήλων, μπορούν να αναδείξουν τις καλύτερες πλευρές των εργαζομένων και να εξασφαλίσουν βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Σ΄ένα περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές γενιές εργαζομένων πρέπει να προωθείται η ανεκτικότητα στη διαφορετική άποψη και να προάγεται ο σεβασμός, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία.

Διάβασε ακόμα:

Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους;

Είσαι doer ή thinker;

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία