Ο όρος τεχνοστρές εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1984 στο βιβλίο του Brod μετίτλο Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Ο όρος αναφέρεται στο άγχος που δημιουργείται από την αδυναμία κάποιου να ακολουθήσει την τεχνολογία που διαρκώς εξελίσσεται.

Δεκαετίες αργότερα, πληθώρα ερευνών προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης στην ψυχική υγεία των εργασζομένων. Τα διακριτά όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής θολώνουν καθώς μετακινούμαστε σε έναν κόσμο, όπου η αποσύνδεση από ό,τι συμβαίνει γύρω μας μοιάζει σχεδόν αδύνατη.

Σε πρόσφατες έρευνες το τεχνοστρές έχει συνδεθεί είτε με τη δυσκολία κατανόησης της τεχνολογίας (τεχνο-άγχος) είτε με την υπερβολική ενασχόληση με αυτές αυτήν (τεχνο-εθισμός). Υπάρχουν και άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες που έχουν συνδεθεί με το τεχνοστρές όπως η τεχνο-εισβολή, η τεχνο-αναξιοπιστία, η τεχνο-πολυπλοκότητα, η τεχνο-αβεβαιότητα και η τεχνο-ανασφάλεια:

1. Τεχνoυπερφόρτωση

Οι εργαζόμενοι καταβάλλονται από μια συνεχή ροή πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει λόγω των συνεχών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων που έρχονται από πολλαπλές πηγές.

2. Τεχνο-εισβολή

Προκύπτει από τη διαρκή σύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα ή στο εργασιακό mail θολώνοντας τα όρια της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Προκύπτει από τη λήψη ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τη δουλειά μετά τις ώρες εργασίας και την αίσθηση ότι πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν την αδυναμία απενεργοποίησης ή αποσύνδεσης ως κορυφαία ανησυχία.

3. Τεχνοπολυπλοκότητα

Η τεχνολογική πολυπλοκότητα δημιουργεί άγχος στους εργαζομένους, ιδίως όταν έχουν κατακτήσει μία δεξιότητα και η τεχνολογία εξελίσσεται με αποτέλεσμα να πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

4. Τεχνο-αβεβαιότητα

Η τεχνο-αβεβαιότητα εμφανίζεται όταν ένας εργαζόμενος εξαιτίας του ταχύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι σίγουρος ότι θα μπορεί να ανταποκρίνεται διαρκώς με αποτέλεσμα να χάνει την επαγγελματική του αυτοπεποίθηση και να αισθάνεται αβέβαιος για το εργασιακό του μέλλον.

5. Τεχνο ανασφάλεια

Πρόκειται για την ανησυχία των εργαζομένων ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή την ιδιότητά τους επειδή η νέα τεχνολογία θα αντικαταστήσει ή θα αλλάξει τη θέση τους. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται συνεχώς την ανάγκη να αναβαθμίζουν την τεχνολογία τους.

Η υπερφόρτωση με πληροφορίες και η συνεχής επαφή με συσκευές και εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας ευθύνονται για μια μη φυσιολογική αντίδραση στο στρες, με συγκεκριμένα σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά συμπτώματα. Πρόκειται για έναν τύπο στρες, που προκαλείται από συνεχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και εκδηλώνεται με προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής, μειωμένη παραγωγικότητα, κακή στάση του σώματος και μυϊκή ένταση, αϋπνία, κρίσεις πανικού, και επαγγελματική εξουθένωση. Τα συμπτώματα αυτά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ικανοποίηση από την εργασία.

Τα αίτια του τεχνο-στρες μπορεί είναι ποικίλα: η απώλεια της αίσθησης του χρόνου, οι πολλαπλοί περισπασμοί από τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα, η υπερφόρτωση πληροφοριών, η διαρκής διαθεσιμότητα και συνδεσιμότητα και ο φόβος ότι η αποχή από την τεχνολογία θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικών δεδομένων.

Φυσικά, υπάρχει και η φωτεινή πλευρά του τεχνοστρες, το θετικό τεχνοστρές, το οποίο αναφέρεται στη θετική αποτίμηση των στρεσογόνων παραγόντων που αντιμετωπίζονται ως πρόκληση, η οποία παρακινεί το άτομο να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις, προσοδκώντας θετικά και αποτελέσματα, όπως τη βελτίωση των επιδόσεων, την αυξημένη αποδοτικότητα ή τη μάθηση. Συνεπώς, κάποιος βαθμός άγχους στην εργασιακή μας ζωή είναι θετικός και αποτελεί δύναμη δημιουργικότητας, αλλά από ένα σημείο και μετά καταβάλλει τον εργαζόμενο, επηρεάζοντας την υγεία και την απόδοσή του.