Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι αναζητούν κάποιον να τους μεταδώσει γνώσεις, να τους καθοδηγήσει και να τους συμβουλεύσει, ώστε να κάνουν σωστές επιλογές για να εξελιχθούν στον τομέα τους. Το mentoring αποτελεί μία διαδεδομένη τακτική που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και προσφέρεται για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε κάποιες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκειατου mentoring, ένας πιο έμπειρος και εξειδικευμένος υπάλληλος (εν δυνάμει mentor), που συνήθως κατέχει μια ανώτερη θέση,  παρέχει τον χρόνο και τις γνώσεις του για να βοηθήσει έναν λιγότερο έμπειρο συνάδελφο (εν δυνάμει mentee), ώστε να εξελιχθεί επαγγελματικά και να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.  Μέσα από τη διαδικασία του mentoring δίνεται η ευκαιρία στον mentee, να εξελίξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να αναστοχαστεί σε σχέση με τις προοπτικές της καριέρας του, να εντοπίσει τομείς ανάπτυξης και φυσικά να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες.

O mentor λειτουργεί κατά μια έννοια σαν πρότυπο, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τον mentee μέσα από τη σοφία και την εμπειρία που διαθέτει αναφορικά με έναν, συνήθως συγκεκριμένο, τομέα εργασίας. H προσωπική σχέση που θα αναπτυχθεί μεταξύ του mentor και του mentee διαφέρει ανά περίπτωση. Ωστόσο, στην παραδοσιακή μορφή του θεσμού εντός των επιχειρήσεων, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις γίνονται σε προκαθορισμένα ραντεβού που απαιτούν φυσική παρουσία.

Πλέον όλο και πιο συχνά φαίνεται να επιλέγεται το ementoring, που ενσωματώνει τις τεχνικές του «παραδοσιακού» mentoring με τις απαιτήσεις που αναδύονται από την τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίαςKατά κύριο λόγο το e-mentoring εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης, καθώς δεν προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των ατόμων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις επιχειρήσεις και τους εμπλεκόμενους.  Εάν κάποιος επιθυμεί την άμεση οπτική επαφή, μπορεί να το καταφέρει, ως ένα βαθμό, με τη χρήση βίντεο κλήσεων ή μέσα από προσαρμοσμένες πλατφόρμες εικονικής πραγματικότητας, χωρίς όμως αυτόνα είναι απαραίτητο ή πάντα εφικτό. Πιο συχνά ωστόσο, συνήθως επιλέγονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας, όπως τα e-mail ή τα άμεσα μηνύματα. Το e-mentoring κατά γενική ομολογία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για άτομα  που μένουν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές ή δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά προϋποθέτει εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας.

Πέρα από την ευελιξία που παρέχει η ασύγχρονη επαφή, ένα ακόμα θετικό του e-mentoring φαίνεται να είναι η ταχύτερη πρόσβαση σε υποστηρικτικές πληροφορίες και η μικρότερη συναισθηματική επιβάρυνση των εμπλεκόμενων. Βασικός στόχος στην πραγματικότητα είναι οι σελίδες και τα προγράμματα ementoring να παρέχουν μια εύχρηστη και εργονομική λύση για γρήγορη πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων με πληροφορίες ή αλλιώς μια  «βάση γνώσεων» που θα καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους και θα στέλνει συμβουλές  απευθείας στο smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή τους, πολλές φορές υποκαθιστώντας τους mentors.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αναφέρουν όσοι χρησιμοποιούν το e-mentoring, σχετίζονται με τις περιορισμένες δυνατότητες έκφρασης, την προϋπόθεση για πολύ καλές γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας, την απρόσωπη και συχνά άστοχη ανατροφοδότηση που λαμβάνουν, την αδυναμία πραγματικής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, τις καθυστερήσεις στην ανταπόκριση και αλλά θολά όρια στον τρόπο της επικοινωνίας, καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών  δεδομένων.

Πιθανότατα η καλύτερη τακτική να είναι ένας συνδυασμός των δύο, όπου θα μπορεί να αντισταθμίσει τα αρνητικά σημεία και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί την πρόοδο της τεχνολογίας, ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των εργαζομένων.