Η θεωρία της προσδοκίας – αξίας (expectancy – value theory) βασίζεται στην κοινωνική θεωρία της μάθησης και στους τρόπους με τους οποίους οι γονείς ερμηνεύουν και παρέχουν εμπειρίες στα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς φαίνεται να προσφέρουν διάφορες εμπειρίες στα παιδιά τους και να επηρεάζουν την αντίληψη τους για τις εμπειρίες αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τις αυτο-αντιλήψεις των παιδιών τους. Άρα , οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για την επιτυχία των παιδιών τους και την αξία που δίνουν στην επιτυχία τους, επηρεάζουν άμεσα τις προσπάθειες κοινωνικοποίησης που πραγματοποιούν τα παιδιά τους. Έτσι αν οι γονείς περιμένουν το παιδί τους να γίνει επιτυχημένο και δίνουν αξία στις επιτυχίες του, τότε είναι πιο πιθανό να κοινωνικοποιηθούν και οι ίδιοι ως προς τα ενδιαφέροντά του παιδιού. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία προσδοκίας- αξίας, τα παιδιά στον αθλητισμό φαίνεται ότι επηρεάζονται από δύο κοινωνικές γνωστικές κατασκευές: τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα. Τα παιδιά που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον αθλητισμό, συνήθως αξιολογούν την συμμετοχή τους από δύο οπτικές γωνίες: «Αξίζει τον κόπο;» (Προσδοκώμενο αποτέλεσμα) και «Είμαι σε θέση;» (Προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα). 

   Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να επεξηγεί τη διαφορετική προσέγγιση των γονιών ανάλογα με τα φύλα. Αν δηλαδή οι γονείς έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τα παιδιά τους ανάλογα με το αν είναι κορίτσι ή αγόρι, τότε είναι πιθανό να ενθαρρύνουν το παιδί περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Οι διαφορές φύλου στην κοινωνικοποίηση και στην επιρροή των γονιών έχουν παρατηρηθεί τόσο όσον αφορά τα μαθήματα του σχολείου, όσο και τα αθλήματα. Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα αγόρια βλέπουν τον αθλητισμό ως πιο σημαντικό, χρήσιμο και ευχάριστο τομέα στη ζωή τους σε σχέση με τα κορίτσια. Από την πλευρά των γονέων φαίνεται ότι οι έρευνες δείχνουν να αναφέρουν συνήθως ότι ο αθλητισμός είναι πιο σημαντικός για τους γιους τους από ό, τι είναι για τις κόρες τους. 

  Όσον αφορά τη συμφωνία γονέα-παιδιού και τη σημασία της, φαίνεται ότι δεν υπήρξε προσπάθεια να αξιολογηθεί κατά την πρόβλεψη σημαντικών αποτελεσμάτων. Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν ότι το επίπεδο συμφωνίας των αντιλήψεων μεταξύ γονέα και παιδιού μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας των αυτό-αναφερόμενων μεταβλητών σε μελέτες παιδιών με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. 

  Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η συμφωνία γονέα-παιδιού τείνει να είναι μεγαλύτερη για τις παρατηρήσιμες μεταβλητές, όπως η σχολική επίδοση και μικρότερη για λιγότερο παρατηρήσιμες μεταβλητές, όπως οι συναισθηματικές διαταραχές και η έμμεση επιθετικότητα. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης αναφέρει ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στη συμφωνία γονέα-παιδιού. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να επιδεικνύουν μεγαλύτερη συμφωνία με τους γονείς από τα αγόρια. Τέλος, όσον αφορά την ηλικία, τα μικρότερα παιδιά τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με τους γονείς από ότι τα μεγαλύτερα παιδιά.

Διάβασε ακόμα:

Η αίσθηση της όσφρησης και η σχέση της με τις πωλήσεις

Τα C-suite στελέχη

Η παγκόσμια οικονομία και οι διεθνείς αγορές σε συνθήκες αβεβαιότητας