Με την εισαγωγή των ρομπότ σε ολοένα και περισσότερους τομείς, παρατηρείται η ανησυχία για τη μείωση θέσεων απασχόλησης, αλλά στην πραγματικότητα λόγω της ανάπτυξης της ρομποτικής βιομηχανίας, παρόλο που κάποιες θέσεις θα καταργηθούν, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Εκτιμάται ότι μεταξύ 2017 και 2037, τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν 7 εκατομμύρια δουλειές. Ωστόσο, χάρη στη μείωση του κόστους λόγω των ρομπότ και της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες θα μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με διαφοροποιημένες εξειδικεύσεις και έτσι προκύπτει η πρόβλεψη ότι χάρη στα ρομπότ θα υπάρξουν 7,2 εκατομμύρια νέες δουλειές. Με πλέον προσιτά, προσαρμόσιμα και ευκολότερα στον προγραμματισμό ρομπότ και επεκτείνοντας τη χρήση του ρομποτικού αυτοματισμού, η παραγωγικότητα αυξάνεται συνεχώς. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτέλεση βαρετών, βρόμικων και επικίνδυνων εργασιών συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, της ποιότητας των προϊόντων και της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση ρομπότ βοηθά στην ανακατανομή των υπαρχόντων εργαζομένων σε άλλες θέσεις με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων. 

Ένας προγραμματιστής εστιάζει στον προγραμματισμό νέων ρομποτικών εργασιών. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης και κωδικοποίησης, δίνοντας στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να δοκιμάσει και να προσαρμόσει ένα πρόγραμμα ρομπότ σε έναν υπολογιστή πριν να εφαρμοστεί στο εργοστάσιο. Είναι σημαντικό για έναν προγραμματιστή ρομπότ να ενημερώνεται σχετικά με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις που επηρεάζουν τον προγραμματισμό και να είναι προετοιμασμένος να βοηθήσει στο σχεδιασμό, στη συναρμολόγηση και στη συντήρηση των ρομπότ. 

Τα ρομπότ βοηθούν τους εργαζόμενους με διάφορους τρόπους, ανακουφίζοντάς τους από την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων και επικίνδυνων χειρισμών. Η ανακατανομή των χειρωνακτικά εργαζομένων σε εργασίες όπως η φόρτωση, η εκφόρτωση και ο ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων συμβάλλει στην καλή λειτουργία της μονάδας. Επίσης, οι εκπαιδευμένοι χειριστές ρομπότ βοηθούν στην επαναφορά ενός ρομπότ σε περίπτωση δυσλειτουργίας, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος από την κλήση ειδικού προγραμματιστή. 

Ρομπότ δουλεύουν σε αποθήκη

Οι εταιρείες που διαθέτουν πολλά ρομπότ προσλαμβάνουν εξειδικευμένους τεχνικούς ως εμπειρογνώμονες καλής λειτουργίας για την κατασκευή, την συντήρηση και τη δοκιμή ρομποτικών συστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία. Έτσι ελαχιστοποιείται η ανάγκη υπηρεσιών ειδικών κατασκευαστών ρομπότ. Ο ρομποτικός αυτοματισμός είναι πολύ ακριβής, μερικές φορές όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος για να ελέγξει αν υπάρχουν ελαττώματα. Ομοίως, ορισμένες εταιρείες στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας εξατομικευμένες εργασίες στο τελικό προϊόν, πέραν των ρομπότ, όπως οι κατασκευαστές υπερπολυτελών αυτοκινήτων. 

Ελεγκτής ρομπότ

Η ευρεία προσαρμογή της αυτοματοποίησης απαιτεί την παρουσία εξειδικευμένου μηχανολόγου μηχανικού που να επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών εργαλείων. Επίσης, ένας μηχανικός ελέγχου είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση αποτελεσματικής παραγωγής. Αυτός ο ρόλος είναι ιδανικός για περιβάλλοντα με εκτεταμένο αυτοματισμό όπου τα ρομποτικά μηχανήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Άλλες εξειδικεύσεις περιλαμβάνουν διαχειριστή logistics, διαχειριστή κωδικοποιημένων λειτουργιών, διευθυντή πωλήσεων ή αντιπρόσωπο, τεχνικούς ρομποτικών προϊόντων, διαχειριστή αγορών και διαχειριστή ασφάλειας. Αυτά τα νέα επαγγέλματα απαιτούν δεξιότητες, επομένως είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς οι ανάγκες ρομποτικής παραγωγής αλλάζουν. Ενώ η μετάβαση σε εύχρηστα ρομπότ μειώνει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για ορισμένες από αυτές τις θέσεις, η ζήτηση για τέτοιου τύπου ειδικούς εξακολουθεί να αυξάνεται. 

Μελλοντικά, τα ρομπότ θα χρησιμοποιούνται ευρέως και θα συνεχίσουν να διεισδύουν στις αγορές, ειδικά εκείνα που αλληλεπιδρούν με ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο νέες εξειδικεύσεις θα δημιουργηθούν όπως οι ρομποτο-ψυχολόγοι που θα είναι υπεύθυνοι για να βοηθήσουν στον προγραμματισμό των ρομπότ στην ειδική εκπαίδευση, στη φροντίδα ατόμων με άνοια κ.λπ. Οι εταιρείες που επιλέγουν να επενδύσουν σε ρομποτικό αυτοματισμό και να προσαρμοστούν επιτυχώς στις οργανωτικές αλλαγές που αυτό συνεπάγεται, θα είναι σε θέση να χειριστούν τις διακυμάνσεις της αγοράς με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευκολία, διατηρώντας τους υπαλλήλους τους, παραμένοντας κερδοφόρες και αυξάνοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Διαβάστε ακόμα:

Χρηματιστηριακά ρομπότ

Τα ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία