Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους

Τι αλλαγές επιφέρει η προαγωγή στους υπαλλήλους;

Η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα ευημερίας μίας επιχείρησης. Η διατήρηση  μίας αφοσιωμένης ομάδας με υψηλά κίνητρα είναι η βάση για την μακροχρόνια πρόοδο και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Μία από τις καθιερωμένες στρατηγικές επένδυσης στο προσωπικό αποτελεί ο θεσμός της προαγωγής. Σε μία πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η λήψη προαγωγής εντός του τελευταίου έτους ήταν ο κύριος παράγοντας διατήρησης των εργαζομένων – οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν 10% λιγότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν τον οργανισμό. Οι τύποι προαγωγής εργαζομένων ποικίλλουν:

1. Οριζόντια προαγωγή:

Αυτό το είδος προαγωγής ανταμείβει έναν εργαζόμενο με αύξηση του μισθού του, αλλά με μικρή έως καθόλου αλλαγή στις αρμοδιότητες του. Θεωρείται επίσης ως αναβάθμιση του εργαζομένου και συχνά σχετίζεται με τον χρόνο εργασίας του και όχι με τις επιδόσεις του. Στον εκπαιδευτικό τομέα, ένα παράδειγμα είναι η προαγωγή από τον βαθμό του επίκουρου καθηγητή σε βαθμό αναπληρωτή καθηγητή.

2. Κάθετη προαγωγή:

Σχετίζεται με την ανοδική μετακίνηση των εργαζομένων σε μία θέση βάσει των δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους. Επιφέρει αλλαγή στο μισθό, τις ευθύνες, το καθεστώς, τις παροχές κ.λπ. Στον κλάδο του μάρκετινγκ, αυτό μπορεί να είναι η προαγωγή ενός επόπτη μάρκετινγκ σε διευθυντή μάρκετινγκ. 

3. Ξηρή προαγωγή:

Μια προαγωγή που είναι μόνο κατ΄όνομα προαγωγή αφού περιορίζεται σε αύξηση των ευθυνών και του καθεστώτος χωρίς τα προσδοκώμενα οφέλη που συνήθως συνδέονται με μία προαγωγή, χωρίς δηλαδή αύξηση του μισθού ή άλλες οικονομικές παροχές.

4. Ανοικτή και κλειστή προαγωγή:

Η ανοικτή προαγωγή είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάθε άτομο ενός οργανισμού είναι επιλέξιμο για τη θέση. Η κλειστή προαγωγή είναι μια κατάσταση κατά την οποία μόνο επιλεγμένα μέλη της ομάδας είναι επιλέξιμα για προαγωγή.

Τα οφέλη της προαγωγής των εργαζομένων είναι πολλά. Καταρχάς εκπληρώνει μία από τις βασικές προσδοκίες των εργαζομένων. Όταν οι εργοδότες δεν εκπληρώνουν αυτή την προσδοκία τείνουν να χάνουν εργαζόμενους. Μια μελέτη που διεξήχθη δείχνει ότι το 40% των millennials αναμένουν προαγωγή σε ένα έως δύο χρόνια. Αναφέρει επίσης ότι αν δεν τους παρασχεθεί, είναι πιθανότερο ότι θα αναζητήσουν ευκαιρίες αλλού. Η προαγωγή των εργαζομένων συχνά περιλαμβάνει αύξηση του μισθού, η οποία λειτουργεί ως τεράστιο κίνητρο. Αυτό, σε αντάλλαγμα, μειώνει περαιτέρω τη φθορά  που  προκαλεί μακροχρόνια το σταθερό εργασιακό καθεστώς. Μια προσφάτως δημοσιευμένη έρευνα δείχνει ότι το 35% των εργαζομένων εγκαταλείπουν τη δουλειά τους λόγω μη αύξησης του μισθού τους μέσα σε τρία χρόνια.

Επιπλέον, η προαγωγή των εργαζομένων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη της καριέρας και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού επί μακρώ. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν, παραμένουν κατά κανόνα στην ίδια εταιρεία και τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγικότητα

Εκτός από τις θετικές συνέπειες της προαγωγής, έχουν αναφερθεί ερευνητικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η προαγωγή συνδέεται με αυξημένο άγχος και μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι επαρκώς μελετημένη και να γίνεται στο σωστό χρονικό στάδιο.

Διάβασε ακόμα:

Είσαι doer ή thinker;

Η χρηματική ανταμοιβή ως κίνητρο απόδοσης στην εργασία

Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης

Επιχειρηματικότητα