Η διαχείριση ταλέντων είναι μια συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων υψηλής ποιότητας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τη συνεχή παρακίνησή τους για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης ταλέντων είναι η δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού που θα παραμείνει στην εταιρεία μακροπρόθεσμα και θα διατηρεί την απόδοσή του υψηλή.

Η αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων έχει δύο πολύ βασικά πλεονεκτήματα:

• Προωθεί την καινοτομία. Οι νέες τεχνολογίες έρχονται πάντα στο προσκήνιο, ανεξάρτητα από τον κλάδο σας. Οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι είναι σε θέση να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων εργαλείων και να λύσουν προβλήματα ή να επινοήσουν πρωτότυπες ιδέες.

• Βοηθά στη δημιουργία παραγωγικών ομάδων. Η κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης ταλέντων θα σας επιτρέψει να σχηματίσετε μια πιο παραγωγική ομάδα. Αυτό είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να έχετε απλώς κάποιους δημιουργικούς και ταλαντούχους ανθρώπους στον οργανισμό σας.

Τι είναι όμως η στρατηγική διαχείρισης ταλέντων;

Πρόκειται για ένα προσαρμόσιμο σύστημα εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μέσω καινοτόμων πρωτοβουλιών πρόσληψης και διαχείρισης της απόδοσης. Σας επιτρέπει να εφαρμόζετε μεθόδους που βελτιώνουν την τυπική διαδικασία διαχείρισης ταλέντων, ώστε να αξιοποιείτε το ανθρώπινο κεφάλαιό σας για την προώθηση της ανάπτυξης και της επιτυχίας της εταιρείας. Με το ταλέντο των εργαζομένων ως μοχλό απόδοσης της εταιρείας, η ύπαρξη μιας στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων βοηθά στην προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων με τις καλύτερες επιδόσεις. Ταυτόχρονα,  επιτρέπει την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων, ώστε να αισθάνονται ικανοποιημένοι και να έχουν την αίσθηση της εξέλιξης. Η στρατηγική για τη διαχείριση ταλέντων μπορεί να ξεκινήσει ήδη από το κυνήγι ταλέντων. Μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης, είναι δυνατή η αναγνώριση και η προσέγγιση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων μέσα από μία αποτελεσματική διαδικασία. Στη συνέχεια χρειάζεται να εφαρμόζονται στρατηγικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η παραμονή τους στην κορυφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι δεν θα αισθάνονται στάσιμοι στην καριέρα τους και θα βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες και τα δυνατά τους σημεία. 

Τρεις βασικές στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση των αναφερθέντων στόχων είναι:

1. Χρήση εργαλείων κατάρτισης των εργαζομένων

Ανεξάρτητα από τον εργασιακό τομέα δραστηριοποίησης, ένα από τα πρώτα βήματα που είναι η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω αναβαθμισμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Για τους ταλαντούχους υπαλλήλους είναι καλό να αποφεύγονται τα μονότονα σεμινάρια και αντιθέτως να προτιμούνται σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης εργαζομένων, όπως πλατφόρμες micro-learning, λογισμικά κατάρτισης με βίντεο, συστήματα διαχείρισης μάθησης, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Η επένδυση σε τέτοιου είδους εργαλεία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των κενών απόδοσης των εκπαιδευομένων σας και ευνοεί την άμεση ανατροφοδότηση. 

2. Τυποποίηση των διαδικασιών πρόσληψης ταλέντων

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μίας επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόσληψη ταλέντων είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να πετύχει μία εταιρία. Όμως, χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθούν σωστές προσλήψεις.

Είτε πρόκειται για μία μικρή νεοσύστατη επιχείρηση είτε μια μεγάλη επιχείρηση, ο σχεδιασμός καλά δομημένων προγραμμάτων πρόσληψης είναι καθοριστικός για τη διαλογή των κατάλληλων  υποψηφίων. Τα αποτελεσματικά πρότυπα περιγραφής των θέσεων εργασίας είναι η βάση για να αναδειχθούν όλα τα προνόμια και τα καλύτερα σημεία κάθε νέου ρόλου και να  προσελκύσουν σπουδαία ταλέντα.

Εκτός από την ύπαρξη μιας διεξοδικής διαδικασίας πρόσληψης, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας πρόσληψης μπορεί επίσης να βοηθήσει τους νέους υπαλλήλους να κατανοήσουν το όραμα της επιχείρησης και την εταιρική κουλτούρα. Δημιουργεί μια σωστή μετάβαση στο χώρο εργασίας, καθορίζοντας με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κάθε νέου ρόλου. 

3. Παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης

Για κάθε ομάδα είναι απαραίτητο να τεθούν οι στόχοι και οι βασικοί δείκτες απόδοσης. Αυτές οι μετρήσεις επιτρέπουν τη μέτρηση προηγούμενων και τρεχουσών επιδόσεων και βοηθούν στην αναπροσαρμογή για την επίτευξη των στόχων. Η παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης  βοηθά στον εντοπισμό των αδυναμιών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Διάβασε ακόμα:

Ψηφιακοί νομάδες

Κοινωνική οκνηρία στην εργασία

Η τέχνη της ανάθεσης καθηκόντων