Η μεροληψία ομοιότητας παρατηρείται, όταν οι ομοιότητες που παρατηρούμε ανάμεσα στον εαυτό μας και σε κάποιο άλλο άτομο επηρεάζουν θετικά την άποψή μας γι΄αυτό. Αυτό το είδος μεροληψίας λέγεται και μεροληψία συγγένειας, γιατί όπως ακριβώς είμαστε θετικά προκατειλημμένοι με τα μέλη της οικογένειάς μας, με παρόμοιο τρόπο θετικοποιούμαστε, όταν αναγνωρίσουμε κάποια δικά μας χαρακτηριστικά σε έναν άλλο άνθρωπο. Πρόκειται για μια φυσική τάση να ευνοούμε ανθρώπους που συνδέονται με τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας. 

Στον επαγγελματικό χώρο αυτή η τάση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποφάσεις μας, για παράδειγμα να επιλέξουμε για μία θέση έναν φίλο μας και όχι το πλέον κατάλληλο για τη θέση αυτή άτομο. Για να αποφύγει κανείς τη μεροληψία ομοιότητας θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσει την ύπαρξή της και να προσπαθήσει να την αναγνωρίσει. Ακολούθως υπάρχουν μερικές στρατηγικές που περιορίζουν σημαντικά το φαινόμενο και να διασφαλίσουν την ποικιλομορφία στο εργατικό δυναμικό: 

• Δώστε προσοχή σε κοινά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές μεταξύ του εαυτού σας και άλλων ατόμων εντός της εταιρείας. Εάν παρατηρήσετε ένα κοινό στοιχείο που κατέχει ένα σημαντικό μέρος των συναδέλφων σας ή στις ομάδες με τις οποίες επιλέγετε να συνεργαστείτε ή να παρέχετε ευκαιρίες, αυτό μπορεί να δείχνει μεροληψία ομοιότητας/συγγένειας. Εξετάστε τη διαδικασία της σκέψης σας όταν αποφασίζετε με ποιους συνεργάζεστε ή σε ποιους αναθέτετε σημαντικά έργα για να διαπιστώσετε αν οι επιλογές σας βασίζονται καθαρά στην αξία ή αν οι θετικές συναναστροφές σας επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

• Μιλήστε με άλλους επαγγελματίες των οποίων τις απόψεις εμπιστεύεστε. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μια κατάσταση ή έναν εργαζόμενο με ένα άλλο άτομο που δεν μοιράζεται τους ίδιους δεσμούς σας με τον εργαζόμενο σας παρέχει μια νέα οπτική γωνία. Επειδή δεν έχουν τους δικούς σας δεσμούς με το εν λόγω άτομο, επιτρέπουν μια περισσότερο αμερόληπτη γνώμη.

• Όταν παρέχετε ευκαιρίες στα μέλη του προσωπικού σας, η προσφορά μιας τυφλής αξιολόγησης μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε οποιαδήποτε προκατάληψη με βάση τη γνώμη που έχετε εσείς για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση. Για παράδειγμα, όταν ένα ανώτερο στέλεχος μπορεί να ανωνυμοποιήσει τις αιτήσεις έτσι ώστε να αξιολογηθούν, χωρίς πιθανότητα μεροληψίας.

• Αν και οι συνάδελφοι ή οι υπάλληλοι με τους οποίους σχετίζεστε μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τη μέρα σας πιο ευχάριστη, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η παραγωγικότητα είναι απαραίτητη για μια επιχείρηση. Ενώ η προσωπική συμβατότητα μπορεί να είναι επωφελής όταν επιλέγετε μεταξύ δύο παρόμοιων υποψηφίων, καθώς παρέχει βελτιωμένη απόδοση και καλύτερο συντονισμό, εστιάστε κυρίως στα προσόντα. Κάνοντας ρεαλιστικές αξιολογήσεις, αγνοώντας τα προσωπικά σας συναισθήματα για το άτομο, μπορείτε να μειώσετε τον αντίκτυπο της προκατάληψης στη λήψη αποφάσεων.

• Η καθιέρωση της κουλτούρας στον χώρο εργασίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων. Ακριβώς όπως τα άτομα μπορούν να επιδείξουν μεροληψία ομοιότητας/συγγένειας, έτσι και ο χώρος εργασίας μπορεί να μεροληπτεί προς άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προτιμήσεις. Η αξιολόγηση των κανόνων στον χώρο εργασίας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς μεροληψίας που πρέπει να αντιμετωπίσετε.

• Εάν η εταιρεία στην οποία εργάζεστε έχει σημαντικό αριθμό εργαζομένων με κοινά χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται άμεσα με την ικανότητά τους να διεκπεραιώνουν τη δουλειά, αυτό μπορεί να υποδεικνύει μεροληψία κατά την πρόσληψη λόγω συγγένειας. Ομοίως, εάν τα άτομα υψηλής ιεραρχίας έχουν όλα κοινά χαρακτηριστικά, αυτό μπορεί να δείχνει ότι η εταιρεία σας εκφράζει μεροληψία ομοιότητας, όταν προσφέρει προαγωγές και άλλες ευκαιρίες. Μια εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία οποιασδήποτε προκατάληψης που σχετίζεται με τις προσλήψεις και τις προαγωγές, γεγονός που θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε νέες πολιτικές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα ευημερούν οι πλέον καταρτισμένοι εργαζόμενοι.

Διάβασε ακόμα:

Η φοβία για τους σεισμούς

Η τάση της “αθόρυβης παραίτησης”

Η θεωρία της εργασιακής προσαρμογής