Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην Ουκρανία

Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην Ουκρανία;

Η αυξημένη αστάθεια κατά την κλιμάκωση της παρούσης κρίσης δείχνει ότι οι αγορές δεν είχαν προετοιμασθεί πλήρως ως προς την πιθανότητα σοβαρής σύγκρουσης. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ηγέτες εκτιμούν τα δεδομένα και λαμβάνουν αποφάσεις. Οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να ανέβουν υψηλότερα και οι οικονομίες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο θα βιώσουν σημαντικό πλήγμα της οικονομικής δραστηριότητας και σε τομείς εκτός της ενέργειας.

Αν και είναι αδύνατο να αποτιμηθεί η ακριβής έκταση των γεωπολιτικών επιπτώσεων στις αγορές, τέτοια γεγονότα γενικά δεν εμπόδισαν τις μετοχές να κινηθούν υψηλότερα μεσοπρόθεσμα. Οι διορθώσεις λόγω γεωπολιτικά ακραίων γεγονότων είναι συνήθως βραχύβιες για καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Ιστορικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επενδυτές από γεωπολιτικές κρίσεις προέρχεται από υπεραντίδραση και υποδιαφοροποίηση. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να διατηρήσουν ήρεμη στάση και ευρεία προοπτική, καθώς και να συνθέσουν ένα χαρτοφυλάκιο αρκετά ισχυρό ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση στην Ουκρανία και τα αυξανόμενα επιτόκια των ΗΠΑ.

Η διατήρηση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου είναι κρίσιμη. Με τη διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών, τομέων και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονται με την κρίση στην Ουκρανία ή σε άλλους πολιτικούς κινδύνους σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση του S&P500 στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι μόνο περίπου 1%. Η διαφοροποίηση προσφέρει προστασία στις πτωτικές αγορές. Στις bear markets από το 1945, ο S&P500 έπεφτε κατά μέσο όρο 34,5% και παρέμενε πτωτικός για περίπου 3,5 χρόνια, ενώ ένα χαρτοφυλάκιο 60/40 έχανε κατά μέσο όρο 20% και κατέγραφε ανόδους μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια.

Ως γεωπολιτικό αντιστάθμισμα συνιστάται βεβαίως η τοποθέτηση σε εμπορεύματα. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 30% των εισαγωγών πετρελαίου της και είναι μεγάλος προμηθευτής σιταριού. Η Ουκρανία είναι εξαγωγέας καλαμποκιού, σιταριού και ελαιούχων σπόρων. Εν μέσω του κινδύνου διακοπής της προσφοράς, τα βασικά εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό γεωπολιτικό αντιστάθμισμα για τα χαρτοφυλάκια, καθώς και να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον επιταχυνόμενης ανάπτυξης, επίμονου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων. Μια παρατεταμένη κλιμάκωση θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του χρυσού πάνω από τα 2.000 USD/ουγγιά.

Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν ως προς το δολλάριο ΗΠΑ. Το δολλάριο θεωρείται ένα «ασφαλές καταφύγιο» που τείνει να κάνει ράλι σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επιπλέον, οι προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ θα στηρίξουν το δολλάριο τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, το δολλάριο είναι μια ελκυστική τακτική θέση επί του παρόντος.

Επίσης, συνιστάται η αγορά των κερδοφόρων εταιρειών της παγκόσμιας ανάπτυξης. Σε ένα πλαίσιο αυξημένων ανησυχιών για την Ουκρανία, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παραμένει ισχυρή και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την COVID-19 σταδιακά αίρονται. Αυτό θα συνεχίσει να ευνοεί τομείς και αγορές αξίας, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών και της Ευρωζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την εγγύτητα με την κρίση στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη υπεραπόδοση των μετοχών της Ευρωζώνης σε σύγκριση με τις αμερικανικές μετοχές δείχνει ότι οι δυνάμεις της οικονομικής ανάκαμψης παραμένουν ισχυρές και δυνητικά εξακολουθούν να επηρεάζουν περισσότερο τις παγκόσμιες αγορές από την κρίση στην Ανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, παραμένει ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές να δημιουργήσουν κάποια άμυνα. Με την αβεβαιότητα να παραμένει αυξημένη, οι επενδυτές που θέλουν να μειώσουν τη μεταβλητότητα στα χαρτοφυλάκια μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εξισορροπήσουν ορισμένα από τα ανοίγματά τους με αμυντικούς τομείς και στρατηγικές. Η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη είναι ένας προτιμώμενος αμυντικός τομέας και βλέπουμε επίσης στρατηγικές μερισμάτων, στρατηγικές δυναμικής κατανομής και δομημένες λύσεις ως ελκυστικά μέσα για τη βελτίωση των προφίλ κινδύνου-απόδοσης των χαρτοφυλακίων.

Διάβασε ακόμα:

Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της κρίσης στους οργανισμούς

Οικονομικές αποδοχές σε διαφορετικά κράτη της Ευρώπης

Μικρές επιχειρήσεις που άνθισαν το 2021

Οικονομία