Το αίσθημα της ζήλειας έχει ερευνηθεί κυρίως για την αρνητική του επίδραση στις σχέσεις αλλά και στην αυτό-εκτίμηση του ατόμου. Σε πρόσφατες έρευνες ωστόσο βρέθηκε ότι ένας βαθμός ζήλειας μπορεί να έχει θετική επίδραση γιατί κινητοποιεί το άτομο να προσπαθήσει περισσότερο για τη σχέση του, ιδίως όταν πρόκειται για φιλική σχέση

Οι φιλίες αποτελούν ένα χρήσιμο θησαυροφυλάκιο βελτίωσης της καθημερινότητας και στήριξης στις δύσκολες στιγμές, προάγοντας την ψυχική και σωματική υγεία, όπως έχει αποδεχθεί πολλάκις ερευνητικά. 

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα συναισθήματα ζήλειας μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διατήρηση των φιλικών σχέσεων. Τα συναισθήματα ζήλειας σχετίζονταν με την αξία της φιλίας και επίσης παρακινούσαν σε συμπεριφορές που διατηρούν τις φιλίες. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Journal of Personality and Social Psychology”.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης δεν προκάλεσαν ζήλια όλες οι απειλές για τις φιλίες. Αν ένας καλύτερος φίλος μετακόμιζε, οι άνθρωποι ένιωθαν περισσότερο θλίψη και θυμό παρά ζήλεια. Αλλά όταν οι φιλίες απειλούνταν από ένα άλλο άτομο – όπως ένας νέος ερωτικός σύντροφος ή ένας νέος φίλος στη δουλειά- η ζήλεια ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα. Φαίνεται ότι το αίτιο που αναζωπύρωσε το αρνητικό αυτό συναίσθημα ήταν η πεποίθηση ότι ο διαθέσιμος χρόνος για επαφή αναμένεται να μοιραστεί σε περισσότερα άτομα.

Το αίσθημα της ζήλειας και η θετική του επίδραση στη φιλία

Η ένταση των συναισθημάτων ζήλειας διέφερε ανάλογα με το πόσο πιθανό ήταν η απειλή του τρίτου να αντικαταστήσει κάποιον στη φιλία. Στην περίπτωση που ο καλύτερος φίλος έβρισκε έναν ερωτικό σύντροφο τα συναισθήματα ζήλειας ήταν λιγότερο έντονα απ΄ όταν ο καλύτερος φίλος αποκτούσε έναν νέο φίλο με τον οποίο άρχισε να μοιράζεται τον χρόνο του. Άρα η ζήλεια στο άτομο κινητοποιείται όταν αισθάνεται ότι απειλείται και μπορεί να αντικατασταθεί. 

Οι συμπεριφορές που ενεργοποιούνται με την ενεργοποίηση του συναισθήματος της ζήλειας έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη των φιλικών σχέσεων και την εξάλειψη των απειλών από τρίτους.  Δεν επικεντρώνονται στην προσπάθεια ελέγχου του καλύτερου φίλου αλλά σε μία προσπάθεια επαναδέσμευσης. Σε πολλές περιπτώσεις η ζήλεια οδήγησε τους ανθρώπους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη σχέση και να γίνουν καλύτεροι φίλοι.

Οι φίλοι δεν αποτελούν απλά μία διέξοδο για ψυχαγωγία και διασκέδαση. Είναι μία σημαντική πηγή στήριξης, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Οι φίλοι παρέχουν πολύτιμη βοήθεια κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών, αντισταθμίζουν τη μοναξιά και χαίρονται όταν κάτι καλό μας συμβαίνει, γι αυτό η πιθανότητα να τους χάσουμε από τη ζωή μας κινητοποιεί όλα τα αρχέγονα ένστικτά μας και μας ωθεί σε ενέργειες επαναδέσμευσης.

Διάβασε ακόμα:

Σε ποια γενιά ανήκεις;

Επενδύστε σε εμπειρίες και όχι σε υλικά αγαθά

Η γενναιοδωρία μας βοηθά να ζήσουμε περισσότερο