Το διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Το διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Το διαδίκτυο είναι μια νέα τεχνολογική πρόκληση που πλέον έχει ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης και της επικοινωνιακής συμμετοχής σε ολόκληρο τον κόσμο και γι’ αυτό αποκαλείται ως «κοινωνικός χώρος με ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία». Το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων όπως αυτή της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, της συνεργασίας, της απομνημόνευσης και της συνθετικής ικανότητας επεξεργασίας πληροφοριών. 

  Μέσω της χρήσης του επωφελούνται τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, καθώς έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να αντλούν κάθε είδους δεδομένα και πληροφορίες. Επιπλέον, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει αναντικατάστατο εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών του σε πληθώρα εκπαιδευτικών υλικών που μπορεί να αφορούν ασκήσεις, παιχνίδια, παρουσιάσεις, διαγωνίσματα κ.α.

 Από την αξιοποίηση του διαδικτύου μπορούμε να απολαύσουμε την επικοινωνία και να αποθηκεύσουμε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι ότι προσφέρει έναν ατελείωτο αριθμό πηγών και την πρόσβαση σε όλων των ειδών τις πληροφορίες, οι οποίες υπερτερούν των συμβατικών μέσων πληροφορίας (εγκυκλοπαίδειες, βιβλία κ.α.), καθώς είναι διαρκώς άμεσα διαθέσιμες, επίκαιρες και έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Όταν αξιοποιείται κατάλληλα η χρήση του διαδικτύου στη σχολική τάξη αυτόματα μετατρέπεται σε μια παγκόσμια τάξη με πρόσβαση σε μουσεία, βιβλία, ταινίες κ.ά. 

 Φυσικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κατάλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του διαδικτύου στην τάξη καθώς χωρίς τη σχεδιασμένη και στοχευμένη αναζήτηση η χρήση του διαδικτύου μπορεί να γίνει χαοτική και αποπροσανατολιστική για τους μαθητές. 

  Κάποιοι προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης αυτού του πολύτιμου εργαλείου είναι η αναζήτηση πηγών και πληροφοριών, η περιήγηση σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση του διαδικτύου και της εικονικής πραγματικότητας, προκειμένου να καλλιεργείται η βιωματική μάθηση. Επιπλέον, η προαγωγή των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ μαθητών και μαθητριών του ίδιου σχολείου ή περισσότερων (π.χ. etwinning), η αξιοποίηση του διαδικτύου κατά τη διεξαγωγή μαθητικών εργασιών και την καθημερινή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και εικόνας, καθώς και η δημιουργία ιστότοπων και ηλεκτρονικών σχολικών εφημερίδων.

  Για την αξιοποίηση όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αναπτύξουν τόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αναζητούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζονται. Σημαντική επίσης είναι η ικανότητα να προστατεύονται από τις αμφιβόλου ποιότητας ιστοσελίδες και τις αναξιόπιστες πηγές που ενισχύουν την παραπληροφόρηση. Η καλλιέργεια της δεξιότητας της επιλεκτικής ενημέρωσης και του φιλτραρίσματος πληροφοριών είναι όχι απλά χρήσιμη, αλλά απαραίτητη και θα πρέπει να ξεκινάει από μικρές ηλικίες στο σχολικό πλαίσιο.

Διάβασε ακόμα:

Οι δυσκολίες που συνδέονται με την ελκυστική εμφάνιση

Η προσωπικότητα στην εργασία

Παραπληροφόρηση και ΜΜΕ

Κοινωνικά