Οι μικρές επιχειρήσεις είναι το σημαντικότερο κομμάτι της οικονομίας κάθε χώρας. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους μια επιχειρηματική ιδέα, αλλά πολύ συχνά δεν προχωρούν στην υλοποίησή της. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το κεφάλαιο εκκίνησης, είτε από φόβο πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις ενός μακροπρόθεσμου δανείου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και για να δοθούν ευκαιρίες, γεννήθηκε η έννοια των μικροπιστώσεων.

Όλα ξεκίνησαν από μερικά καλάθια. Όταν ένας φοιτητής από το Μπαγκλαντές με σπουδές στην Αμερική επέστρεψε στην ταλαιπωρημένη από λιμό χώρα του τη δεκαετία του ’80, αποφάσισε να ενισχύσει ντόπιους καλαθοπλέκτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πάνε την επιχείρησή τους ένα βήμα παραπέρα και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στον βαθμό που να μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά και σταδιακά να ευημερήσουν. Το δόγμα ότι η πίστωση θα έπρεπε επιτέλους να είναι δυνατή οδήγησε τον Muhammad Yunus να ιδρύσει μια τράπεζα με σκοπό τον μικροδανεισμό και να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης αρκετά χρόνια αργότερα, όταν η πρακτική αυτή είχε εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 χώρες.

Μπορεί η ιδέα των μικροπιστώσεων να γεννήθηκε στο Μπαγκλαντές, αλλά η ανάγκη για ενίσχυση του επιχειρείν είναι παγκόσμια και παντοτινή. Τι είναι όμως μια μικροπίστωση; Είναι μόνο ένα χρηματικό ποσό που δίνει απλά την αρχική ώθηση στην επιχείρηση;

Το κινέζικο ρητό «αν μάθεις σε κάποιον να ψαρεύει του εξασφαλίζεις τροφή για μια ολόκληρη ζωή», το γνωρίζουμε όλοι. Δεν αρκεί να δώσεις ένα χρηματικό ποσό σε κάποιον για να τον βοηθήσεις να ευημερήσει, αλλά θα πρέπει να τον εκπαιδεύσεις στη σωστή διαχείριση και επιχειρηματική νοοτροπία. Αυτό ακριβώς είναι το σκεπτικό πίσω από τις μικροπιστώσεις, καθώς συνοδεύονται από ολοκληρωμένη στήριξη που περιλαμβάνει εκπαίδευση σε βασικές οικονομικές αρχές και συμβουλευτική, που θα επιτρέψουν σε ανθρώπους, χωρίς σχετικές σπουδές και κατάρτιση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά τους, να αναγνωρίζουν ευκαιρίες και να υπολογίζουν τα ρίσκα του επιχειρείν.

Τα ποσά που δίνονται μέσω μικροπιστώσεων είναι συνήθως μικρά, αλλά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο θεσμός είναι σχεδιασμένος να βοηθά ανθρώπους που δεν θα είχαν πρόσβαση σε παραδοσιακές μεθόδους δανεισμού, αλλά και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται για κοινωνικούς λόγους να επιχειρήσουν, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι και άλλες ευάλωτες ομάδες. Οι μικροπιστώσεις ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και την απασχόληση, υποστηρίζοντας μικρές επιχειρήσεις και μικρο-επιχειρηματίες που έτσι αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας (αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μικρές επιχειρηματικές μονάδες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για άλλους.

Οι μικροπιστώσεις για κεφάλαια κίνησης ή επενδύσεις παρέχονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και μειωμένα επιτόκια. 

Η αξιολόγηση μιας αίτησης για μικροπίστωση είναι διαφορετική απ’ ότι σε ένα παραδοσιακό δάνειο, καθώς δίνεται έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Επίσης, η διαδικασία έγκρισης είναι πιο ευέλικτη και γρήγορη, καθώς δεν απαιτούνται έξοδα αξιολόγησης και εξασφαλίσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ένα σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα αξιολογηθεί, προκειμένου να κριθεί εάν η επιχείρηση είναι βιώσιμη.

Η μικροπίστωση εξακολουθεί να είναι μια μορφή πίστωσης. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να είναι αρκετά αναλυτικό, να αναδεικνύει τον στόχο της επιχείρησης, την ευκαιρία που υπάρχει στην αγορά, να εξηγεί με ποιον τρόπο θα προέλθει η κερδοφορία, πώς και από πού θα γίνει η προμήθεια των πρώτων υλών, τι εξοπλισμός θα απαιτηθεί, το απαραίτητο προσωπικό, με ποιόν τρόπο θα βγεί στην αγορά και πώς θα γίνει η επαφή με τους πελάτες.