Δύο είναι συνήθως οι στόχοι ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Από τη μία, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία με το οποίο έχει προσχεδιάσει τους στόχους του, τα πιθανά αποτελέσματα αυτών των στόχων και τις προϋποθέσεις υλοποίησής τους, δημιουργώντας έτσι μια εικόνα της επιχείρησης του για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα καλογραμμένο και ευπαρουσίαστο σχέδιο που εύκολα προσεγγίζει πιθανές πηγές χρηματοδότησης είτε μέσω τραπεζών είτε από προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία και ενότητες που αποτελούνται από υποστοιχεία και υποενότητες. Το σύνολο αυτών, δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι αποτέλεσμα της ένωσης αυτών των κομματιών με ένα λογικό τρόπο συσχέτισης και αποτελεί τον άξονα δράσης του επιχειρηματία. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται συνήθως από τις εξής αλληλένδετες κεντρικές ενότητες: το πρόγραμμα marketing, το πρόγραμμα δράσης και τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό – πρόγραμμα. Στην περίπτωση χρηματοδότησης προστίθενται και η περιγραφή της επιχείρησης και η περίληψη του επιχειρηματικού προγράμματος.

Αρχικά παρουσιάζεται συνήθως η επιχειρηματική ιδέα, βασισμένη σε κάποιο μοντέλο ανάλυσης, όπως π.χ. το εργαλείο SWOT. Εάν έχει προηγηθεί κάποια σχετική ανάλυση γίνονται συγκεκριμένα τα δυνατά σημεία της ιδέας όπως οι δυνατότητές της, οι αδυναμίες της, οι ευκαιρίες της και οι απειλές της. Επιπλέον σημαντικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από ερωτήσεις όπως:

 •   Ποια είναι η επιχειρηματική ιδέα;
 •   Τι είδους δραστηριότητα θα αναπτυχθεί μέσω αυτής;
 •   Πώς θα είναι η μορφή της, όταν υλοποιηθεί;
 •   Σε ποιον κλάδο θα δραστηριοποιηθεί;
 •   Υπάρχει κάποια καινοτομία σε σχέση με άλλες σχετικές επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν;
 •   Ποιοι θα είναι οι επικείμενοι καταναλωτές / πελάτες;
 •   Γιατί να προτιμήσουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση και όχι μια άλλη που ήδη δραστηριοποιείται;
 •   Ποιες ανάγκες ικανοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα ή οι υπηρεσίες;
 •   Υπάρχει κάποια εξειδίκευση που στοχεύει σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς;
 •   Πώς αυτή η επιχειρηματική ιδέα -και έπειτα δραστηριότητα- ταιριάζει με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τους στόχους του επικείμενου επιχειρηματία;
 •   Πώς οι επιμέρους ελλείψεις, που πιθανόν υπάρχουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και τις δυνατότητες του επιχειρηματία ή της επιχειρηματικής ομάδας, θα ξεπεραστούν;