Τον όρο “σιλό” τον συναντά κανείς πιο συχνά στον κλάδο της γεωργίας, καθώς έτσι αποκαλούνται συγκεκριμένες κατασκευές που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση, εκφόρτωση, και αποθήκευση στερεών υλικών, όπως τα σιτηρά ή τα χαλίκια. Το φαινόμενο του σιλό στο εργασιακό περιβάλλον – ένα σύνηθες φαινόμενο -, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ετυμολογικά συνδέεται με την έννοια του διαχωρισμού των πολύτιμων πόρων. Τα σιλό μπορούν να οριστούν ως ομάδες εργαζομένων που τείνουν να εργάζονται ως αυτόνομες μονάδες μέσα σε έναν οργανισμό. Συγκεκριμένα, αφορά μια οργανωτική κατάσταση κατά την οποία υπάλληλοι ή ολόκληρα τμήματα ενός οργανισμού απομονώνονται, συνήθως σκόπιμα, από άλλες ομάδες ή ολόκληρο τον οργανισμό. Με απλά λόγια χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις όπου ένα σύνολο εργαζομένων δεν επιθυμεί ή  σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες/γνώσεις, καθώς δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα.

Τα διάφορα τμήματα εντός μια επιχείρησης μπορούν να διαχωριστούν και σε μικρότερα σιλό που βασίζονται σε ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς και κοινά χαρακτηριστικά κι έτσι διαφοροποιούν ομάδες εργαζομένων από το υπόλοιπο τμήμα τους. Οι άνθρωποι μέσα στα σιλό έχουν την τάση να δημιουργούν φιλίες που διαρκούν. Συχνά συναναστρέφονται και μετά το πέρας του ωραρίου μεταξύ τους και ενισχύουν την κοινωνική απόσταση με τους άλλους εργαζόμενους.  Εντός των σιλό μάλιστα, οι εργαζόμενοι φαίνεται να απολαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και αλληλεπιδρούν, οπότε και αντιστέκονται σε πολιτικές που διαταράσσουν τον τρόπο εργασίας που έχουν δομήσει.

Η ύπαρξη των οργανωτικών σιλό μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα για τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους συνεργάτες και  φυσικά τους πελάτες της εκάστοτε επιχείρησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κάθε τμήμα επικεντρώνεται στους δικούς του πρωταρχικούς στόχους, δεν επικοινωνεί επαρκώς ή αποτελεσματικά με άλλα τμήματα της επιχείρησης, δεν είναι ενημερωμένο για το τι συμβαίνει σε ένα ευρύτερο επίπεδο και έτσι ενισχύεται η δυσαρέσκεια και η αμοιβαία έλλειψη προσφοράς. Σε πρακτικό επίπεδο, τα οργανωτικά σιλό, μπορεί να επιβραδύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να εμποδίζουν την οργανωτική ευελιξία και να αντιστέκονται στην αλλαγή, να καθιστούν τη διατμηματική συνεργασία ολοένα και πιο δύσκολη και τελικά να κοστίζουν στην επιχείρηση χρόνο, προσπάθεια και οικονομικές απολαβές.

Οι αιτίες συντήρησης μιας προσέγγισης σιλό μπορεί να περιλαμβάνουν την έλλειψη συνειδητοποίησης του οράματος της εταιρείας, τον ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων, τη φυσική απόσταση των χώρων εργασίας και την ανοχή από τη διοίκηση. Υπάρχουν στην ουσία  τρεις τύποι επιρροών που προκαλούν τον σχηματισμό σιλό στην εργασία: οι οργανωτικές επιρροές (δομές της εταιρείας, όπως τα συστήματα κινήτρων συστήματα κατανομής καθηκόντων ή η  διάταξη των γραφείων), οι εξωτερικές επιρροές (απαιτήσεις πελατών για εστιασμένες προσπάθειες και πρωτοβουλίες), και οι εσωτερικές επιρροές (κοινή γνώση, δεξιότητες, ομαδικές εμπειρίες). Σε γενικές γραμμές ο σχηματισμός οργανωτικών σιλό είναι ανεπιθύμητος επειδή δημιουργεί εμπόδια στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων. Το πρόβλημα ξεκινά συνήθως όταν οι εργαζόμενοι δεν διαχωρίζονται μόνο φυσικά, αλλά όταν επικεντρώνονται παράλληλα μονομερώς στους στόχους του αντίστοιχου τμήματος αντί για τους στόχους της εταιρείας. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι συχνά η σιλό προσέγγιση περιλαμβάνει την απόκρυψη πληροφοριών, την έλλειψη καλής συνεργασία και την εκτέλεση εργασιών που δεν συνάδουν με τους στόχους της εταιρείας.

Διάβασε ακόμα:

Προσαρμογές στη διαδικασία πρόσληψης μέσω της τεχνολογίας

6 τρόποι για να πείτε όχι στον προϊστάμενό σας

Οι Mushroom Managers