Στον εργασιακό τομέα συναντάμε κάποια είδη κεφαλαίων, όπως το οικονομικό, το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το ψυχολογικό. Το τελευταίο είναι και αυτό που προσθέτει αξία στα τρία προηγούμενα είδη κεφαλαίων. Η έννοια του Ψυχολογικού Κεφαλαίου, προερχόμενη από τον χώρο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, αποτελεί μια κατάσταση με θετικές διαστάσεις που μπορεί να αναπτυχθεί, να εξελίξει και να επηρεάσει την απόδοση ενός ατόμου προς το καλύτερο. Ουσιαστικά αποτελεί μία θετική ψυχολογική κατάσταση και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κάποιων γνωρισμάτων, όπως της αισιοδοξίας, της ελπίδας ,της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας. Οι εργαζόμενοι που διέπονται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να εμφανίζουν υψηλότερη παραγωγικότητα, να διατηρούν σταθερές θέσεις εργασίας χωρίς να εμφανίζουν τάσεις αλλαγής αλλά και να παρουσιάζουν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Γενικά, ερευνητικά δεδομένα που έχουν αξιοποιηθεί για την κατασκευή του Ψυχολογικού Κεφαλαίου και για τον αντίκτυπό του στο χώρο εργασίας, έχουν αποδείξει τη θετική σχέση ανάμεσα στο Ψυχολογικό Κεφάλαιο και την εργασιακή απόδοση ενός ατόμου. 

  Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της ελπίδας, της προσαρμοστικότητας και της αισιοδοξίας στους εργαζομένους. Η προσήλωση προς τους στόχους ή ο αναπροσανατολισμός των βημάτων για την εκπλήρωση των στόχων, όταν αυτό χρειαστεί, ανήκουν στο χαρακτηριστικό της ελπίδας. Η προσπάθεια που μπορεί να καταβάλει κάποιος ώστε να καταφέρει δύσκολες εργασίες, έχοντας πίστη στον εαυτό του και την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά, αποτελούν στοιχεία της αισιοδοξίας, ενώ το να έρχεται κάποιος αντιμέτωπος με προβλήματα και αντιξοότητες και να καταφέρνει να τα ξεπερνά, ανήκουν στο χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας. Εν κατακλείδι, το Ψυχολογικό Κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση που έχει κάποιος άνθρωπος με τον εαυτό του και σχετικά με τα ψυχικά αποθέματα που διαθέτει, τα οποία προέρχονται από τις εμπειρίες που έχει βιώσει στη ζωή του. 

  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η έννοια του Ψυχολογικού Κεφαλαίου να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά μιας θετικής οργανωτικής συμπεριφοράς, είναι το να χαρακτηρίζεται ως μια κατάσταση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, να έχει έγκυρα μετρήσιμα στοιχεία και να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της εργασίας ενός ατόμου. Επιπλέον, η έννοια του Θετικού Ψυχολογικού Κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό «ανοιχτό» προς την αλλαγή, ενώ η ευελιξία και η προσαρμοστικότητά του το καθιστά ικανό να προσαρμόζεται σε αλλαγές. Τέλος, η ανθεκτικότητα απέναντι στην πίεση και στην κριτική δίνει σε ένα άτομο τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται δημιουργικά και να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες ως ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση.

Διάβασε ακόμα:

Οι ιδιαιτερότητες της φιλικής σχέσης με τον εργοδότη εκτός εργασίας

Αποκλίνουσα σκέψη

Πώς να κάνετε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία πρόσληψης