Το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού είναι το τμήμα μιας επιχείρησης που είναι επιφορτισμένο με την εξεύρεση, τον έλεγχο, την πρόσληψη και την κατάρτιση των υποψηφίων για εργασία, καθώς και με τη διαχείριση των προγραμμάτων παροχών προς τους εργαζομένους. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη μεγαλύτερη ζήτηση για ποιοτικούς εργαζόμενους στον 21ο αιώνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ανθρώπινου δυναμικού για να μακροημερεύσει ένας καλός υπάλληλος σε μία εταιρία υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από το πρώτο στάδιο, το στάδιο της πρόσληψης και καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας ενός υπαλλήλου:

1. Πρόσληψη

Η πρόσληψη είναι η διαδικασία προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων για μια θέση εργασίας και η επιλογή είναι η διαδικασία εντοπισμού και επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για την εν λόγω θέση εργασίας. Η συμβολή κάθε εργαζομένου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντική η επιλογή του κατάλληλου ατόμου για τη θέση εργασίας και πρέπει να στηρίζεται σε προσχεδιασμένα προγράμματα που περιγράφουν σαφώς το καθηκοντολόγιο, και την κουλτούρα της εταιρίας. 

2. Ανατροφοδότηση

Για πολλές εταιρείες, οι αξιολογήσεις επιδόσεων χρησιμοποιούνται ως βάση για την εξέλιξη της καριέρας, τις αποζημιώσεις, τις προαγωγές, ακόμη και την καταγγελία της απασχόλησης. Αυτές οι τακτικές διαδικασίες αξιολόγησης συμβαίνουν συνήθως ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, επιτρέποντάς τη θέση σαφών στόχων για κάθε εργαζόμενο, τον καθορισμό των προσδοκιών και την παροχή ανατροφοδότησης ή εποικοδομητικής κριτικής με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις. 

3. Αναγνώριση και επιβράβευση

Αν και συχνά παραβλέπεται, η αναγνώριση των εργαζομένων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά έναν οργανισμό. Η έλλειψη αναγνώρισης και εκτίμησης είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους ένας εργαζόμενος εγκαταλείπει μια εταιρεία. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, πρέπει το εργασιακό κλίμα να είναι ευχάριστο, να αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα των υπαλλήλων και να δίδονται οι κατάλληλες ανταμοιβές π.χ. ένα μπόνους, μια αύξηση, μια προαγωγή ή μεγάλα βραβεία, όπως δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής ή μια διαμονή με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 

4. Αύξηση των κινήτρων των εργαζομένων

Είναι φυσιολογικό οι εργαζόμενοι να βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα κινήτρων μια στο τόσο, αλλά αυτό γίνεται πρόβλημα όταν αρχίζουν να χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά τους. Η παρακίνηση, αν και ζωτικής σημασίας για ένα επιτυχημένο εργατικό δυναμικό, απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Εκτός από τα χρηματικά κίνητρα, η προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία της ομάδας βοηθά τους εργαζομένους να αποφορτιστούν και παράλληλα δυναμώνει την αίσθηση της πίστης στην εταιρία. Πρέπει να ενθαρρύνονται τα τακτικά διαλείμματα, οι διακοπές και οι έξοδοι για τον εορτασμό μίας επιτυχίας γιατί έτσι δυναμώνουν οι σχέσεις μεταξύ της ομάδας και δευτερευόντως διατηρείται το κίνητρο υψηλά.

5. Παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης

Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι στη δουλειά τους όταν πιστεύουν ότι ο εργοδότης τους ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Χωρίς ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, είναι πιο πιθανό να παραιτηθούν από μια εταιρεία. Παρέχοντάς τους όμως μονοπάτια εξέλιξης καριέρας, τους δίνετε την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και τελικά να κυριαρχήσουν διεκδικώντας προαγωγές σε υψηλότερους ρόλους εντός της εταιρείας. Η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών ανάπτυξης καριέρας έχει επίσης θετικό αντίκτυπο για την εταιρεία με υψηλότερη διατήρηση των εργαζομένων, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σταδιοδρομία, αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερες επιδόσεις.

6. Καθορισμός των στόχων

Όσοι ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, είναι σημαντικό να εστιάζουν όχι μόνο στην πρόσληψη, την κατάρτιση των εργαζομένων, αλλά και στην ευθυγράμμιση των ατομικών τους στόχων με τους σκοπούς και τους στόχους της εταιρείας. Ο καθορισμός βασικών στόχων μέσω κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας βοηθά τα μέλη της ομάδας να επικεντρωθούν στους κύριους στόχους της εταιρείας. Με σαφείς στόχους, μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο με την εργασία τους, να δεσμευτούν για την επίτευξη υψηλότερων στόχων και να επενδύσουν περισσότερο στην επιτυχία της εταιρείας. Ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτημα είναι ότι η εταιρεία μπορεί να εκτελεί επιχειρηματικές στρατηγικές και να παράγει αποτελέσματα πιο αποδοτικά με όλους να εργάζονται για τους ίδιους στόχους.

7. Προώθηση της καθοδήγησης

Το mentoring είναι μια ισχυρή στρατηγική που χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων τους. Σε αντίθεση με τα διαδικτυακά μαθήματα ή τα σεμινάρια, η καθοδήγηση περιλαμβάνει την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων, όπου ο μέντορας βοηθά τον καθοδηγούμενο να βελτιώσει τις δεξιότητές του μέσω της επικοινωνίας, της πρακτικής διδασκαλίας και της συνεργασίας. Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων της περιλαμβάνονται η ενίσχυση των επιτευγμάτων, η βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του χρόνου, η ενίσχυση της επικοινωνίας και των ανθρώπινων δεξιοτήτων και η οικοδόμηση αυτοπεποίθησης. 

8. Εστίαση στη συμβατότητα της κουλτούρας

Η εταιρική κουλτούρα περιλαμβάνει τις συμπεριφορές, τα τελετουργικά, τα σύμβολα και τις αξίες της εταιρείας και των εργαζομένων της. Συχνά εκδηλώνεται μέσω των αποφάσεων της εταιρείας και των αλληλεπιδράσεων των εργαζομένων μεταξύ τους. Με την πάροδο των ετών, η εύρεση της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τους αναζητούντες εργασία. Το ταίριασμα των υπαλλήλων με την κουλτούρα και τις βασικές αξίες του οργανισμού, διευκολύνει τα μέλη της ομάδας να επικοινωνούν μεταξύ τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Διάβασε ακόμα:

Αναδυόμενες τάσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Παράγοντες ικανοποίησης των εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύουν την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων