Ο William Edwards Deming (1900-1993) ήταν Αμερικανός μηχανικός, στατιστικός, καθηγητής, συγγραφέας, λέκτορας και σύμβουλος διαχείρισης. Αρχικά εκπαιδεύτηκε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και αργότερα ειδικεύτηκε στη μαθηματική φυσική. Βοήθησε να αναπτυχθούν οι τεχνικές δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από το αμερικανικό υπουργείο Απογραφής και το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Ο Deming είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα το έργο του με τους ηγέτες της ιαπωνικής βιομηχανίας. Παρέδωσε πολλές ομιλίες σχετικά με αυτό που ονόμασε “Στατιστική Διαχείριση Ποιότητας Προϊόντων”. Πολλοί στην Ιαπωνία αποδίδουν στον Deming τον τίτλο της έμπνευσης για αυτό που έχει γίνει γνωστό ως το ιαπωνικό οικονομικό θαύμα, όταν η Ιαπωνία μετά τον πόλεμο έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μέσα από διαδικασίες που βασίστηκαν αρκετά στις θεωρίες του Deming.

Ο Deming έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η διοίκηση για την καλύτερη παραγωγή και την αποδοτικότητα μίας εταιρείας. Θεωρεί τη διοίκηση υπεύθυνη για το 94% των προβλημάτων ποιότητας και υποστηρίζει ότι η διοίκηση θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εξυπνότερα και όχι πιο σκληρά.

Η πιο γνωστή του θεωρία αναφέρεται σε 14 σημεία που πρέπει να υπάρχουν πάντα σε σχέση με τη διοίκηση μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Τα 14 σημεία είναι τα εξής:

1. Διατηρήστε έναν ξεκάθαρο στόχο. Θέστε ως προτεραιότητα τον σκοπό για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Υιοθετήστε μία νέα φιλοσοφία.
3. Απεγκλωβισμός από τον τελικό έλεγχο για την επίτευξη της ποιότητας.
4. Ελαχιστοποιήστε το συνολικό κόστος με την επιλογή ενός μόνου προμηθευτή.
5. Βελτιώνετε συνεχώς και για πάντα κάθε διαδικασία.
6. Εξασφαλίστε την εκπαίδευση για κάθε εργασία.
7. Υιοθετήστε και θεσπίστε ηγεσία.
8. Διώξτε τον φόβο.
9. Γκρεμίστε τα εμπόδια ανάμεσα στα τμήματα.
10. Εγκαταλείψτε τα σλόγκαν, τις αφίσες και τους στόχους για τους εργαζομένους.
11. Εγκαταλείψτε τους ποσοτικούς στόχους.
12. Απομακρύνετε τα εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν τους εργαζόμενους να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους.
13. Εγκαθιδρύστε ένα ενεργό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αυτο-ανάπτυξης για όλους.
14. Βάλτε όλους τους υπαλλήλους στην επιχείρηση να δουλεύουν για την επίτευξη αυτής της μεταμόρφωσης.

 

Αντίθετα, τα σημεία που αναφέρει ο ίδιος ότι πρέπει πάντα να αποφεύγονται και τα αποκαλεί θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα εξής:

Έλλειψη αφοσίωσης στον σκοπό που τέθηκε
Έμφαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη
Ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσης
Κινητικότητα της διοίκησης, εναλλαγή εργασίας
Χρήση ορατών αριθμών μόνο για την διοίκηση

Τέλος, ο Deming δημιούργησε μία σειρά από δράσεις που πρέπει να γίνονται πάντα σε κάθε σχεδιασμό μίας νέας εργασίας ή στη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας. Αυτή η διαδικασία έχει γίνει γνωστή με τον όρο Κύκλος του Deming. O κύκλος (PDCA) αποτελείται από τέσσερα στάδια τα οποία διασφαλίζουν την ποιότητα και κινούνται σε μια κυκλική φορά:

Σχεδίασε (Plan): Αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά το οποίο γίνεται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μίας ενέργειας ή μίας νέας συνθήκης.
Κάνε (Do): Το επόμενο στάδιο είναι η πραγματοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού σε πραγματικές συνθήκες.
Έλεγξε (Check): Στη συνέχεια ακολουθεί ο λεπτομερής έλεγχος της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι καινούργιες αλλαγές.
Δράσε (Act): Το τελευταίο στάδιο επικεντρώνεται στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τυχόν διόρθωση λαθών που βρέθηκαν στον έλεγχο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.

 

Η θεωρία του Deming βασίζεται στην εκτίμηση της σημασίας του Συστήματος και στην κατανόηση της διακύμανσης και των αιτιών της. Επίσης έδωσε μεγάλη σημασία στην προσφορά της θεωρίας στη γνώση και στην ψυχολογία.

Συγγραφέας περιεχομένου: Ά. Μπουτόλα