Η υπεράκτια επένδυση (offshore investment) είναι μια έκφραση που ακούγεται συχνά, αλλά δεν γίνεται πάντα κατανοητή. Πρώτα απ’ όλα, ο όρος «υπεράκτια» (ή «εξωχώρια») υποδεικνύει κάτι που είναι έξω από την εγχώρια επικράτεια μιας από τις G8 χώρες (Ομάδα των Οκτώ). Η G8 αναφέρεται στην ετήσια διάσκεψη κορυφής των αρχηγών των οκτώ σημαντικότερων κρατών στον κόσμο: Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Επένδυση σε υπεράκτιες περιοχές ή εναλλακτική επένδυση υποδηλώνει τη διενέργεια οικονομικών δραστηριοτήτων εκτός της χώρας καταγωγής του επενδυτή, η οποία είναι συνήθως μία από τις χώρες της G8. Οι κορυφαίες τοποθεσίες στον κόσμο για τα offshore funds περιλαμβάνουν τα νησιά Κέιμαν, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τον Παναμά και τις Μπαχάμες.

Κατέχοντας ο,τιδήποτε από έναν ξένο τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτικές κάρτες ή κάνοντας πιο περίπλοκες υπεράκτιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως τα καταπιστεύματα (trusts) και οι πολυεπίπεδες επενδύσεις, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλες μορφές του διεθνούς εμπορίου.

Πολλά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γραφεία σε υπεράκτιες περιοχές για να επωφεληθούν από το αυξημένο ενδιαφέρον για αυτό το είδος επένδυσης. Περίπου το ήμισυ των χρημάτων του κόσμου είναι σε υπεράκτια σημεία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι κύριοι υπεράκτιοι επενδυτές είναι τα πλουσιότερα άτομα και οι εταιρείες του κόσμου.

Ο αριθμός των υπεράκτιων επενδυτών αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών παραγόντων. Πρώτα απ’ όλα, η καθιέρωση του διαδικτύου επέτρεψε στους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώση και να επενδύσουν εκτός της περιοχής τους. Δεν είναι πλέον διστακτικοί για τις υπεράκτιες επενδύσεις και τις εντάσσουν στα χαρτοφυλάκιά τους χάρη και στις αυξημένες δυνατότητες online χειρισμών, εντολών, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας.


Η συνεχώς αυξανόμενη ποικιλομορφία των επενδύσεων έχει επίσης προσελκύσει νέους αγοραστές. Αυτά τα νέα είδη επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη δικαιοδοσία και τους κανονισμούς της υπεράκτιας χρηματοοικονομικής κοινότητας, τα καθιστούν μια ελκυστική επιλογή. Με όλες τις διαθέσιμες πλέον επιλογές, πώς μπορούν οι επενδυτές και οι σύμβουλοι να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα κεφάλαιά τους; Υπάρχουν πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι που εξειδικεύονται στις διεθνείς επενδύσεις. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνειδητοποιούν το τεράστιο δυναμικό των υπεράκτιων επενδύσεων και τις προσφέρουν στους πελάτες τους με την πρόσληψη ειδικών συμβούλων.

Οι αυξημένοι φόροι λειτουργούν πάντα κατά της δημιουργίας κερδών. Οι τυπικά χαμηλότεροι φόροι των υπεράκτιων χωρών είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για τέτοιες επενδύσεις, δεδομένου ότι ο υπεράκτιος επενδυτής είναι συνήθως πλούσιος και ζει σε μια περιοχή υψηλών φόρων, όπως οι σκανδιναβικές χώρες. Φυσικά, η αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων για τις επενδύσεις τους είναι ένα άλλο κοινό κίνητρο για τους ανθρώπους που επενδύουν υπεράκτια. Ως κίνητρο επίσης λειτουργεί το νόμισμα στο οποίο πρέπει να διατηρούνται τα περιουσιακά στοιχεία και το επιτόκιο συναλλάγματος.


Οι παραδοσιακοί επενδυτές μπορεί να αποτρέπουν από τις υπεράκτιες τοποθετήσεις επειδή είναι λιγότερο ρυθμισμένες και λιγότερο προβλέψιμες. Ο κίνδυνος και οι άγνωστοι παράγοντες συνεπάγονται την αποτροπή ορισμένων πιθανών επενδυτών, παρόλο που πολλά άτομα που κάνουν υπεράκτιες επενδύσεις έχουν κάνει τις περιουσίες τους, αναλαμβάνοντας παρόμοιους κινδύνους και αλλού. Οι λόγοι για την επιλογή μιας υπεράκτιας επένδυσης είναι πολλοί και δεν αφορούν μόνο τους μειωμένους (ή και τους μηδενικούς) φόρους και τις καλύτερες αποδόσεις. Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικότητας, λόγω των κυβερνητικών πολιτικών του εξωχώριου έθνους και της πληρέστερης νομικής προστασίας που προσφέρουν οι διάφοροι ειδικοί τύποι υπεράκτιων επενδύσεων, όπως τα καταπιστεύματα και οι ειδικές μορφές εταιρειών.